Gmina Wiśniowa zrealizowała projekt pod nazwą "Odbudowa przedwojennego Obserwatorium Astronomicznego - Miasteczko Gwiezdne Lubomir" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz budżetu gminy.

6 października 2007r.


Uroczyste otwarcie Obserwatorium Astronomicznego
(fot. PT)

W dniu 6 października 2007 roku w Gminie Wiśniowa (woj. Małopolskie) byliśmy świadkami niezwykłej uroczystości jaką było poświęcenie i otwarcie odbudowanego Obserwatorium Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza w Węglówce na Lubomirze (904 m n.p.m).


Msza św., którą koncelebrował ksiądz infułat Janusz Bielański, była uwieńczeniem odbudowy oraz podkreśleniem wagi wydarzenia ze względu na obecność ludzi nauki, samorządowców, a przede wszystkim mieszkańców Węglówki i Gminy Wiśniowa.Msza święta koncelebrowana przez ksiądza infułata Janusza Bielańskiego. (fot. PT)

Na Lubomirze w 1922 roku wybudowano pierwsze poza miastem obserwatorium, którego inicjatorem był Prof. Tadeusz Banachiewicz. Z tego miejsca odkryte zostały dwie komety - pierwsza przez Lucjana Orkisza 03 kwietnia 1925 roku - C/1925G1, druga - przez węglowianina Władysława Lisa w 17 lipca 1936 roku - Kaho - Kozik - Lis (C/1936).


Rodzina odkrywcy komety a zarazem mieszkańca Węglówki Władysława Lisa przekazała na ręce Wójta Gminy pamiątkowy medal, natomiast krewny Lucjana Orkisza - Pan Ludwik Czech przekazał nagranie głosu odkrywcy.Prezentacja pamiątkowego medalu. (fot. PT)


Przemówienie krewnego Lucjana Orkisza - Pana Ludwika Czecha. (fot. PT)


Wręczenie nagrania głosu odkrywcy Wójtowi Gminy Wiśniowa. (fot. PT)

Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze funkcjonować będzie między innymi dzięki zawartym przez Gminę Wiśniowa umowom o współpracy z:

- Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii w Krakowie - w zakresie astronomicznych badań naukowych oraz popularyzacji wiedzy astronomicznej i jej dydaktyki na poziomie podstawowym, średnim i wyższym,

- Katedrą Astronomii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

- Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie,

- Międzynarodowym Centrum Astronomii w Toruniu oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika z Torunia.Przemówienie końcowe Wójta Gminy Wiśniowa - Juliana Murzyna. (fot. PT)


Budynek obserwatorium. (fot. PT)

Niech stale będą aktualne słowa wypowiedziane przez Juliana Murzyna -Wójta Gminy Wiśniowa:

"Wszystkim, którzy po 63 latach przerwy zaznaczyli ponownie Węglówkę - Gminę Wiśniowa na naukowej mapie Polski, Europy i Świata, składam serdeczne podziękowanie.

To tu nasz Rodak sięgał gwiazd. Niechaj teraz nasze i przyszłe pokolenia, dumne ze swoich przodków, wykorzystując swe zdolności i przygotowane w obiekcie warunki, odkrywają niezbadane pokłady wszechświata, sławiąc imię węglowskiej i wiśniowskiej, polskiej ziemi, kierując się słowami Mikołaja Kopernika: "Bo cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?..."


23 kwietnia 2007r.

Dnia 23 kwietnia 2007 roku Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przyjął delegację Komitetu Odbudowy Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze.
W delegacji uczestniczyli:
Julian Murzyn - Wójt Gminy Wiśniowa
Ryszard Leśniak - Dyrektor ZPO w Węglówce
Andrzej Ślósarz - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Myślenicach
Ksiądz Kardynał żywo interesował się inwestycją na Lubomirze, gdzie jak wspominał, bywali z Ojcem Świętym w czasach Jego posługi w Krakowie. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przyjął zaproszenie na poświęcenie Obserwatorium i obiecał odprawić Mszę Świętą.
Uroczystość planowana jest na 6 października 2007 roku (sobota) o godz. 11:00.

Pod koniec 2006 roku został doprowadzony do stanu surowego zaś - zakończenie robót planuje się na wrzesień 2007 roku. Odbudowa Obserwatorium będzie w 70% ogólnej kwoty finansowana z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Spotkanie okazało się być zebraniem ludzi zdeterminowanych doprowadzić, w planowanym terminie, do odbudowania pawilonu lunet oraz domu mieszkalnego i pracowni Stacji Astronomicznej na Lubomirze - spalonych przez hitlerowców 15 września 1944 r.

31 marca 2007r.

31 marca 2007, jak co roku począwszy od 2003 r., w Zespole Placówek Oświatowych w Węglówce odbyło się spotkanie Komitetu Odbudowy Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze. Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter z uwagi na zbliżający się termin zakończenia inwestycji. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Julian Murzyn - Wójt Gminy Wiśniowa, następnie przedstawił informacje na temat zaawansowania prac oraz trudnościach i zagrożeniach związanych z realizacją tego, niewątpliwie trudnego przedsięwzięcia. Następnie Pan Marcin Bardel - radny Gminy Wiśniowa z Kobielnika przedstawił dokumentację fotograficzną postępu prac - od rozpoczęcia realizacji przez Wykonawcę - Firmę BUDOSTAL - 5 S.A. - do końca roku 2006.
Przedstawiciele Wykonawcy zapewnili, że termin zakończenia inwestycji nie jest zagrożony. W trakcie spotkania udało się omówić wiele szczegółów dotyczących prac wykończeniowych i montażu instrumentów astronomicznych.
Jednym z tematów spotkania była dyskusja na temat nadania imienia Obserwatorium. Nie było dla nikogo zaskoczeniem, że środowisko Astronomów podtrzyma prezentowane od dawna jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Na ręce Wójta Gminy Wiśniowa wpłynął wniosek, że patronem winien zostać Prof. dr hab. Tadeusz Banachiewicz, założyciel pierwszej Stacji Obserwacyjnej na Lubomirze. Wniosek został podpisany przez przedstawicieli: Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Astronomii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach oraz Miedzynarodowego Centrum Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Proponowany termin otwarcia Obserwatorium przewidywany jest na 6 października 2007 roku.

17 lipca 2006r.

W dniu 17 lipca 2006r. w 70. rocznicę odkrycia Komety Kaho - Kozika - Lisa odbyło się odczytanie i podpisanie aktu erekcyjnego oraz poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego odbudowywanego Obserwatorium Astronomicznego. Uroczystość zgromadziła ok. 250 naukowców, samorządowców, gości oficjalnych, mieszkańców zwłaszcza Węglówki.

Na uroczystość przybył Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego. Honorowymi gośćmi byli, serdecznie witani Pani Aleksandra Antoszewska - siostrzenica dr Lucjana Orkisza oraz Janusz Lis z synem - syn i wnuk Władysława Lisa. Organizację całości uroczystości przeprowadził Pan Dyrektor ZPO w Węglówce mgr Ryszard Leśniak.


Wpis do księgi pamiątkowej - Pani Aleksandra Antoszewska, w tle syn odkrywcy komety - Pan Janusz Lis.


Wmurowanie kamienia węgielnego, na fotografii Wójt Gminy Wiśniowa Pan Julian Murzyn oraz Pan dr Henryk Brancewicz


18 maja 2006r.

W dniu 18 maja 2006 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.n.: "Odbudowa przedwojennego Obserwatorium Astronomicznego - Miasteczko Gwiezdne Lubomir" pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Wiśniowa. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (ZPORR) - Priorytet 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.1.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 964 351,41 PLN z czego 54.63 % finansowane jest ze ZPORR-u, 9,11 % z Budżetu Państwa, zaś pozostała część to wkład własny Gminy Wiśniowa.

18 kwietnia 2006r.

18 kwietnia 2006r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglówce odbyło się spotkanie członków Komitetu Odbudowy Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze. W trakcie spotkania zostały wygłoszone interesujące wykłady przez prof. dr hab. Jerzego Kreinera "O kalendarzu i dacie Wielkanocy" oraz dr Henryka Brancewicza "Kometa Kaho-Kozik-Lis". Zebranie prowadził przewodniczący Komitetu Odbudowy Obserwatorium, Wójt Gminy Wiśniowa Julian Murzyn. Podczas przemówienia przypomniał on, że jesienią 2005 r. wykonano pierwszy etap prac - wybudowano prowizoryczną drogę z osiedla Paryle do przyszłego obserwatorium oraz poprowadzono kabel energetyczny.

GALERIA ZE SPOTKANIA 18 kwietnia 2006R.Zebranie prowadził Wójt Gminy Wiśniowa Julian Murzyn Przewodniczący Komitetu Odbudowy Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze. Od prawej: mgr inż. arch. Wiktor Kielan - autor projektu Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze, mgr Ryszard Leśniak - Członek Zarządu Powiatu, Dyrektor ZPO w Węglówce, Gospodarz Spotkania; Jacek Węglarz - zastępca Wójt Gminy Wiśniowa; mgr Władysław Maj - Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa, dr Jan Mietelski w-ce Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, dr Michał Ostrowski Dyrektor Uniwersyteckiego Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie.


Od lewej: dr Henryk Brancewicz - Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronimii w Krakowie, prof. dr hab. Jerzy Kreiner - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze, dr Józef Hernik - Akademia Rolnicza w Krakowie, Marcin Bardel - Radny Gminy Wiśniowa, mgr Mieczysław Janusz Jagła - Dyrektor Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach, Stanisław Kaszyński-dziennikarz, Przewodniczący Rady Naczelnej Stowarzyszenia Mediów Polskich, Kazimierz Czekaj - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej, mgr Marcin Szybowski - Sekretarz Gminy Wiśniowa, mgr prawa Ludwik Starzak-Przewodniczący Podokręgu Myślenice Polskiego Związku Piłki Nożnej.


W trakcie spotkania.


Od prawej: Roman Gaweł - Radny Gminy Wiśniowa, Prezes Zarządu OSP w Węglówce, dzięki niemu wiele dobrego dzieje się w Węglówce - w serdecznej rozmowie z Zofią Leszczyńską - wieloletnim sołtysem wsi Węglówka i długoletnim Radnym Gminy Wiśniowa. Obok Jej mąż Marcin Leszczyński.


Budynek OSP w Węglówce - miejsce spotkania, pamiątkowe zdjęcie.


prof. dr hab. Jerzy Kreiner podczas wykładu "O kalendarzu i dacie Wielkanocy"


dr Henryk Brancewicz podczas wykładu "Kometa Kaho-Kozik-Lis"


fot. mgr Andrzej Ślósarz
Działalność obserwatorium
Budowa obserwatorium
Listy gratulacyjne
Otrzymane nagrody
Kalendarium budowy
Dawne fotografie
Tadeusz Banachiewicz
Władysław Lis
Lucjan Orkisz
Otwarcie Obs. - fotogaleria 1
Otwarcie Obs. - fotogaleria 2


Zapraszamy do zwiedzania i zapoznania się z historią obserwatorium astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze


Harmonogram zwiedzania dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych dostępny jest na oficjalnej stronie obserwatorium.


Kontakt: Zespół Placówek Oświatowych w Węglówce,

tel. 012 373-90-90

e-mail: zpoweglowka_xl@wp.plOdkrycia Komet

Orkisza - C/1925G1 - 3.IV.1925 r

Kaho-Kozika -Lisa

- C/1936 O1-17.07.1936 r


Kierownicy stacji od założenia

dr Jan Gadomski 1922-1924

dr Lucjan Orkisz 1924-1927

dr Jan Margentaler 1927- 1933

dr Rozalia Szafraniec

1.04.1934 - 1.09.1935

mgr Maria Makowiecka

1.10.1935- 1.09.1936

mgr Władysław Tęcza 1936- 1944


A w przerwach:

Jan Szczyrbak

Jan Piegza

dr Franciszek Koebckedo góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.