REALIZACJA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W POZNACHOWICACH DOLNYCH


Od 1 września 2009 r. w Oddziale Przedszkolnym w Poznachowicach Dolnych w ramach projektu pt. "Ty też możesz zostać przedszkolakiem" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" wydłużony został czas pracy przedszkola od godz. 7.00 do godz. 16.00. W tym roku szkolnym do naszego przedszkola uczęszcza 25 dzieci, które bardzo chętnie w ramach w/w projektu korzystają z zajęć dodatkowych (nieodpłatnych) tj. rytmiki, języka angielskiego oraz zajęć z logopedą.


Wspólne zdjęcie dzieci 3- 5 letnich z maskotką unijną naszego przedszkola - Syriuszem.


W codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej kierujemy się słowami J. Korczaka zawartymi w "Modlitwie wychowawcy" "Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą"; oraz własnym mottem:

W naszym przedszkolu miło upływają chwile,

czujemy się tu jak w przedszkolnej rodzinie.

U nas zawsze jest wesoło.

Miło płynie nam tu czas;

malujemy, rysujemy -

tak jak w domu każdy czuje się tu z nas.


Prezentacja prac plastycznych.

Realizowane projekty
Projekt
Rekrutacja
Regulamin projektu
Wniosek (wersja PDF)
Oświadczenie uczestnika projektu (wersja PDF)
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Poznachowicach Dolnych
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Lipniku
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Glichowie
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Kobielniku
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.