REALIZACJA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W LIPNIKU

Od 1 września bieżącego roku w Przedszkolu Samorządowym w Lipniku funkcjonuje oddział unijny, który powstał dzięki projektowi "Ty możesz zostać przedszkolakiem". Programem objęte są dzieci 3-, 4- i 5-letnie prowadzone przez dwie, młode, energiczne nauczycielki: Joannę-Sędzik Mróz i Barbarę Olesek. Wychowawczynie są absolwentkami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i nadal kontynuują swoją edukację.Z dziećmi realizowany jest program "Wesołe przedszkole i przyjaciele". Do tej pory przedszkolaki z ogromnym zaciekawieniem uczestniczyły w realizacji takich tematów jak: "Poznajemy przedszkole i kolegów", "Krasnoludki to my", "Wakacje już za nami", "Jesteśmy ostrożni na ulicy", "Mój dom", "W moim ogródeczku", "Kolory jesieni", "Żegnajcie przyjaciele", "Moja rodzina", "Co u ciebie słychać?" oraz "Moja muzyka". Dzieci z wielkim entuzjazmem uczestniczą również w zajęciach dodatkowych. O ich prawidłowy rozwój fizyczny dba mgr Teofila Górka, która dwa razy w tygodniu prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. O rozwój sfery muzycznej troszczy się wicedyrektor szkoły mgr Janusz Paszcz. Indywidualnie z dziećmi pracuje również logopeda - mgr Katarzyna Ćwierz. Z językiem angielskim przedszkolaki zapoznają się dzięki mgr Weronice Woźniczka.Mamy nadzieję, że poprzez udział w zajęciach dodatkowych dzieci poszerzą swoje zainteresowania, a równocześnie pomogą one przedszkolakom osiągnąć lepszy start w dalszej edukacji.


ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

W ramach ćwiczeń logopedycznych dzieci z oddziałów przedszkolnych [3-6 lat] pracują indywidualnie, wykonując ćwiczenia związane z terapią, jak również profilaktyką wad wymowy.


Podopieczni wykonują ćwiczenia:
- słuchowe, które stanowią istotną grupę ćwiczeń logopedycznych, gdyż często są powodem opóźnień lub zaburzeń rozwoju słuchu fonematycznego,
- oddechowe, usprawniające wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy dziecka,
- motoryki narządów artykulacyjnych - języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego, gdyż zdarza się, że przyczyną wad wymowy są nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów mowy. U młodszych dzieci przyczynami mogą być nieprawidłowe nawyki związane z połykaniem i oddychaniem.


Ćwiczenia demonstrowane w czasie zajęć logopedycznych są kontynuowane przez dzieci w domu pod kontrolą rodziców. Prowadzone zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, ćwiczenia zachęcają dzieci do czynnego uczestnictwa. Podopieczni cierpliwie ćwiczą, angażują się w swoją pracę, z zapałem podchodzą do postawionych zadań.

Prowadząca : mgr Katarzyna ĆwierzJĘZYK ANGIELSKI - PRZEDSZKOLE

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach dwa razy w tygodniu po 30 minut (dla każdej grupy). Dzieci wykazują zainteresowanie językiem angielskim i chętnie uczą się go.

Celem zajęć jest:
- oswojenie dziecka z nowymi dźwiękami, które występują w j. angielskim- innymi niż w języku ojczystym,
- poznawanie tradycji i kultur krajów anglojęzycznych,
- rozwijanie sprawności mówienia w języku angielskim poprzez wiersze, rymowanki, śpiewanie piosenek oraz w innych sytuacjach podczas zajęć,
- wspieranie uczniów w rozwijaniu postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.


Tematyka zajęć:
- prezentacja (mam na imię ...),
- rodzina, dom, szkoła, zwierzęta, pogoda, święta i związane z nimi tradycje.


Formy pracy:
- praca z całą grupą,
- praca w parach,
- indywidualna.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Od września br. realizowane są zajęcia gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu w grupie dzieci 3, 4, 5-latków. Zajęcia odbywają się w 2 grupach -2 x po 30 minut w tygodniu.

Dzieci uczestniczące w zajęciach są bardzo zróżnicowane pod względem rozwoju fizycznego i sprawności ruchowej. Na podstawie ogólnych obserwacji stwierdzono występowanie u niektórych przedszkolaków zaburzeń w postawie ciała: płaskostopie, nadwagę, etc . U dziewczynki stwierdzono dużą nieprawidłowość w rozwoju fizycznym (asymetria w długości kończyn dolnych lub zaburzenia w budowie stawów biodrowych). Poinformowano matkę dziecka o konieczności konsultacji w/w zaburzeń z lekarzem specjalistą.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się w sali gimnastycznej lub w małej salce korekcyjnej (we wrześniu również na boisku szkolnym). Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, które głównie realizowane są w formie zabawowej.


ZAJĘCIA RYTMICZNO-MUZYCZNE

Zajęcia rytmiczno - muzyczne w przedszkolu mają na celu rozwijanie wśród dzieci poczucia rytmu, reagowania na tempo słuchanej muzyki oraz dynamikę. Dzieci rozpoznają proste motywy muzyczne, wyrażają gestami treść poznanych piosenek i zabaw muzyczno - ruchowych. Starają się rozróżniać wysokość dźwięków granych na instrumentach. Powtarzają proste układy ruchowe - klaskanie, przytupywanie. Na początku każdego zajęcia stosowane są ćwiczenia rytmiczne utrwalające: marsz, bieg i podskoki oraz muzyczne powitanie.


Poniżej przedstawiamy filmy z realizacji


[Pobierz]

[Pobierz]


[Pobierz]

[Pobierz]

Realizowane projekty
Projekt
Rekrutacja
Regulamin projektu
Wniosek (wersja PDF)
Oświadczenie uczestnika projektu (wersja PDF)
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Poznachowicach Dolnych
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Lipniku
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Glichowie
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Kobielniku
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.