REALIZACJA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W KOBIELNIK


Od 1 września 2009r. w Oddziale Przedszkolnym w Kobielniku realizowany jest projekt: "Ty też możesz zostać przedszkolakiem".

Dzięki temu zyskaliśmy możliwość wydłużenia czasu pracy Oddziału Przedszkolnego od godz.7.00 do godz.16.00 oraz poszerzenia oferty edukacyjnej skierowanej do przedszkolaków.

W czasie pobytu oferujemy dzieciom:

@wesołe zabawy i ciekawe zajęcia;

@atrakcyjne bliższe i dalsze wycieczki;

@zabawy w teatr;
@rozwijanie zdolności plastycznych i muzycznych;


W ramach w/w projektu zapewniamy dzieciom możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie zajęć dodatkowych tj. rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, zajęć z logopedą.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają po 30 min.

Celem zajęć jest oswojenie dzieci z nowym, innym językiem, jego barwą głosową i dźwiękami. Zajęcia mają sprawić aby dziecko polubiło j. angielski, którego naukę będzie kontynuować na dalszym etapie edukacyjnym.

W trakcie zajęć dzieci zapoznaje się z kulturą krajów anglojęzycznych, poznają podstawowe święta i zwyczaje, np. Halloween. Uczą się otwartości i tolerancji wobec innych kultur i ludzi.

Rozwijanie zdolności językowych odbywa się poprzez naukę piosenek, rymowanek, oglądanie krótkich kreskówek w j. angielskim.

Dzieci pracują w grupie, parami i indywidualnie.

Naszą maskotką, która sprawia, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach jest kotek Kenny. Mali uczniowie korzystają z zestawu podręczników Happy Hearts co umożliwia rodzicom bieżące śledzenie postępów swego dziecka.Zajęcia logopedyczne odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut. Na zajęciach dzieciaki wykonują ćwiczenia : słuchowe, oddechowe, motoryki narządów artykulacyjnych. Ćwiczenia demonstrowane na zajęciach są kontynuowane w domu pod opieką rodziców.Ponadto w ramach środków z projektu został wyposażony plac zabaw dla dzieci oraz zakupione meble do sali przedszkolnej.


Źródło: ZPO w Kobielniku
Realizowane projekty
Projekt
Rekrutacja
Regulamin projektu
Wniosek (wersja PDF)
Oświadczenie uczestnika projektu (wersja PDF)
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Poznachowicach Dolnych
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Lipniku
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Glichowie
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Kobielniku
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.