REALIZACJA - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W GLICHOWIE


Od 1 września 2009 roku w Oddziale Przedszkolnym w ZPO w Glichowie realizowany jest projekt pt. "Ty też możesz zostać przedszkolakiem", obejmującego dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 5 lat. Jest on współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu projektowi został wydłużony czas pracy działu przedszkolnego (ku wielkiej radości rodziców i dzieci) do 9 godzin. Wprowadzono także dodatkowe, nieodpłatne zajęcia takie, jak: język angielski, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, na które dzieci z ochotą i wielkim zapałem uczęszczają.


JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego przede wszystkim mają na celu zachęcić dzieci do zapoznania z tym językiem i sprawić, aby polubiły go i chciały kontynuować jego naukę na dalszym etapie edukacji. Poprzez gry i zabawy przedszkolaki uczą się nowych słówek oraz poznają struktury języka angielskiego.

RYTMIKA

Na zajęciach rytmicznych dzieci wprowadzane są w świat magii muzyki. Śpiew, ćwiczenia słuchowo - głosowe, zabawy muzyczno - ruchowe, zabawy rytmiczne, taniec itp. są domeną tych zajęć oraz podstawą do rozwijania i kształtowania się wrażliwości muzycznej, wyobraźni, poczucia porządku, równowagi i stabilizacji, a co za tym idzie do wszechstronnego rozwoju dzieci.

LOGOPEDIA

Zajęcia logopedyczne służą w przezwyciężaniu problemów dzieci mających trudności związane z mówieniem i rozumieniem. Prowadzone są ćwiczenia kształtujące prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną. Rozwijana jest komunikacja językowa, korygowane są wady wymowy oraz usprawniane są procesy wzrokowo - ruchowo - słuchowe.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest głównie metodami: syntetyczną oraz kompleksowo - wielozadaniową poprzez formę jaką jest zabawa. Nadrzędnym celem tych zajęć jest rozwijanie, kształcenie i doskonalenie harmonijnego rozwoju psychomotorycznego przedszkolaków oraz wyposażenie ich w zasób umiejętności ruchowych i wiedzy o korzyściach płynących z uprawiania ćwiczeń fizycznych.

Źródło: ZPO w Glichowie
Realizowane projekty
Projekt
Rekrutacja
Regulamin projektu
Wniosek (wersja PDF)
Oświadczenie uczestnika projektu (wersja PDF)
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Poznachowicach Dolnych
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Lipniku
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Glichowie
Realizacja - Oddział Przedszkolny w Kobielniku
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.