Informacja dotycząca
składania wniosków o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy 2016/2017


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, że od 1 listopada 2016 r.
w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 01 września 2016 r.


W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z kompletem dokumentów w terminie:

  • do dnia 30 września 2016 r. – świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada 2016 r.,
  • od 1 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. – świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia 2016 r.


Nadmieniam, iż w okresie zasiłkowym 2016/2017 obowiązują dochody za 2015 r.świadczeniobiorcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2015/2016, których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2016 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2016 r.


W przypadku nie dopełnienia w/w obowiązku wypłata zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego uzależnionych od uczęszczania dziecka do szkoły od miesiąca września 2016 r. zostanie wstrzymana.


Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w pokoju nr 2 budynku Urzędu Gminy Wiśniowa.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiśniowej
Urszula TopaWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie o wysokości dochodów nieopodatkowanych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego


zasady
wymagane dokumentyInformacja dotycząca
składania wniosków o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy 2016/2017


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuje, że od 1 października 2016 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2016/2017. Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2016 r.


W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów w terminie:

  • do dnia 31 sierpnia 2016 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 31 października 2016 r.
  • od 1 września 2016 r. do 31 października 2016 r. – świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 30 listopada 2016.

Nadmieniam, iż w okresie świadczeniowym 2016/2017 obowiązują dochody za 2015 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. .


Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w pok. nr 2 budynku Urzędu Gminy Wiśniowa.Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiśniowej
Urszula Topa

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie o wysokości dochodów nieopodatkowanych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnegodo góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.