Obszar gminy Wiśniowa w całości leży na Pogórzu Wielickim, które jest częścią Karpat. W jego południowej części położona jest Kotlina Wiśniowej. Przecina ją dolina Krzyworzeki będącej prawym dopływem Raby. Dolina Wiśniowej ze wszystkich stron otoczona jest wysokimi górami. Od południa panoramę kotliny zamyka wydłużony równoleżnikowo garb Wierzbanowskiej Góry (778 m. n.p.m.) należącej do Beskidu Wyspowego. Wschodnią ścianę tworzy pasmo Ciecienia (829 m. n. p. m.) i Księżej Góry (649 m. n. p. m.), a północnym zakończeniem jest pojedyncze stożkowate wzniesienie Grodzisko (618 m. n. p. m.). Zachodni brzeg Kotlinki tworzą wyniosłe masywy Beskidu Średniego: Lubomir (904 m. n. p. m.) z Łysiną (891 m. n. p. m.) i Kamiennikiem (818 m. n. p. m.). Wiśniowa położona jest między kompleksami leśnymi Beskidu Średniego oraz Beskidu Wyspowego na wysokości 320 - 400 m. n. p. m. Obszerna śródgórska pradolina rzeki Smarkawy, obecnie Krzyworzeki, zwana przed latami "kotliną św. Marcina", w której położona jest siedziba Urzędu Gminy.


Gmina Wiśniowa oddalona jest od Krakowa o 40 km. Główny szlak komunikacyjny to droga biegnąca z Krakowa przez Wieliczkę, Dobczyce, Wiśniową i dalej w kierunku południowym do Mszany Dolnej. Od zachodu prowadzi droga z Krakowa przez Myślenice, Zasań do Wiśniowej. Gmina graniczy terytorialnie z gminą Pcim, Myślenice, Dobczyce, Raciechowice, Jodłownik, Dobra i Mszana Dolna. Gmina Wiśniowa zajmuje obszar 67,3 km2 , w jej skład wchodzi siedem wsi - Wiśniowa, Wierzbanowa, Poznachowice Dolne, Węglówka, Glichów, Lipnik i Kobielnik - zamieszkałych przez 6,5 tyś. mieszkańców. Rolniczy charakter i wyjątkowo atrakcyjne położenie wśród gór i lasów stwarzają doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej.


Gmina jest częścią powiatu myślenickiego w województwie małopolskim, jednym z regionów o największych perspektywach rozwojowych, które w 1999 roku znalazło się na czwartym miejscu w Polsce pod względem liczby przyjazdów turystycznych i zagranicznych (1,7 mln). Według danych Instytutu Turystyki w Krakowie, Małopolska zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby turystów krajowych. Wiśniowa posiada dobre połączenia drogowe z główną drogą E4 biegnącą przez Kraków, Wieliczkę, Bochnię, Tarnów, Rzeszów i Przemyśl, będącą częścią międzynarodowej drogi z Niemiec do Ukrainy. Sąsiedztwo kurortów turystycznych takich jak Zakopane Szczawnica wpływa dodatnio na liczbę odwiedzających gminę turystów. Wybitne walory przyrodnicze, atrakcje położenie geograficzne, czyste powietrze (brak zakładów przemysłowych w promieniu kilkudziesięciu kilometrów), żywe tradycje ludowe, kulturowe, dobre połączenie komunikacyjne, a także szerokie zaplecze noclegowe, gastronomiczne - to podstawowe atuty gminy Wiśniowa.

Mapka dojazdowa.Położenie
Miejscowości
Turystyka
Parafie
Kultura
Herb, flaga
Imprezy
Fotogaleria

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.