Program „Junior Sport” w Szkole Podstawowej w Lipniku - podsumowanie

Od 2 lat dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Lipniku uczestniczą w Programie Junior Sport. Łącznie w latach 2015-2016 w programie wzięło udział 42 uczniów SP w Lipniku. Zajęcia odbywały się systematycznie 3 razy w tygodniu na obiektach sportowych ZPO w Lipniku, Hali Sportowej lub Orliku w Wiśniowej, a także w terenie. Zajęcia były realizowane przez 3 szkoleniowców: 2 instruktorów sportu i piłki nożnej oraz nauczyciela wychowania fizycznego. Uczniowie preferowali głównie gry zespołowe: piłkę nożną i piłkę siatkową, ale chętnie brali udział w grach i zabawach ruchowych, sportach rakietowych, zajęciach z lekkoatletyki czy gimnastyki. Poznali również różne formy zajęć w terenie m. in. atletykę terenową, gry i zabawy terenowe, etc.

Zajęcia w ramach Programu Junior Sport będą realizowane do 11 grudnia 2016 r. Adresaci projektu będą zapewne dalej aktywnie uczestniczyć w kulturze fizycznej wybierając preferowaną formę aktywności ruchowej. Może dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipniku będą to tzw. „sporty całego życia”.

Ideą Projektu Junior Sport / w 2014 i 2015 roku Program „MultiSport” / jest prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych i atrakcyjnych formach stymulując aktywność fizyczną uczestników. Program Junior Sport na terenie województwa małopolskiego jest realizowany przez Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z dotacji otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Udostępnienie obiektów sportowych znajdujących się przy szkołach uczestniczących w projekcie jak i innych będących w zarządzie gminy, stanowią jej niefinansowy wkład własny w realizację programu.


Wprowadził ŁJ, 2016-12-06

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.