Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze LKS „Lubomir” Wiśniowa.

W niedzielę, 2 października 2016 r. w sali widowiskowej GOK w Wiśniowej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ludowego Klubu Sportowego „Lubomir” Wiśniowa. Sprawozdanie z działalności zarządu złożył prezes Piotr Sutkowski. Przypomniał, że obecnie Klub prowadzi 7 sekcji piłkarskich, w tym jedną sekcję dziewczęcą. Piłkarze odnieśli wiele sukcesów. Kilku wychowanków Klubu zostało zauważonych przez takie kluby jak „Wisła” Kraków, czy „Dalin” Myślenice i „Orzeł” Myślenice. Obecnie oni trenują w tych klubach. W dyskusji omówiono stan remontu boiska sportowego w Poznachowicach Dolnych i podziękowano sponsorom za pomoc w tych pracach. Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Przeprowadzono wybory zarządu i komisji rewizyjnej. Piotr Sutkowski został wybrany prezesem zarządu LKS „Lubomir” na kolejną kadencję. Ważnym punktem porządku obrad było przyjęcie dla Klubu nowego statutu, który ma umożliwić Klubowi wpis na listę stowarzyszeń rejestrowych, a w przyszłości uzyskać status organizacji pożytku publicznego. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, którymi byli przede wszystkim rodzice zawodników, a także radni Rady Gminy Wiśniowa Stanisław Bardel i Andrzej Muta oraz Wójt Wiesław Stalmach.Wprowadził ŁJ, 2016-10-03

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.