Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.


W środę, 7 września 2016 r. o godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Wiśniowa odbyła się kolejna sesja Gminnej Rady Seniorów w Wiśniowej. Obrady prowadził przewodniczący Wacław Skiba. Tematami obrad były następujące sprawy: współpraca z Młodzieżową Radą Gminy Wiśniowa, współpraca GRS ze stowarzyszeniem „Bądźmy Razem” oraz Hospicjum Domowym „Królowej Apostołów”, przygotowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej do okresu zimowego oraz dyskusja i wolne wnioski. W sesji brali udział goście Wiesław Stalmach – Wójt Gminy Wiśniowa, Urszula Topa – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej oraz Danuta Kowal – prezes Hospicjum Domowego „Królowej Apostołów” w Wiśniowej. Sesja przebiegała w miłej atmosferze, ale omówiono w jej trakcie wiele ważnych spraw. Marianna Wałkowska zwróciła uwagę, że Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniowa w plan pracy winna wpisać współpracę z osobami starszymi. Danuta Kowal zauważyła, że w naszej Gminie brakuje wolontariuszy spośród osób starszych (50+). Janina Krupa zachęciła członków GRS do odwiedzania w swoich miejscowościach osób starszych i samotnych. W dalszej części pani Danuta Kowal przypomniała historię powstania i działalności Hospicjum Domowego „Królowej Apostołów”. Opisała największy problem w postaci braku lekarzy chętnych do stałej współpracy z hospicjum.
Halina Dudzik uzyskała odpowiedź w jaki sposób można z hospicjum wypożyczyć łóżko i inny sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Pani Wałkowska przypomniała, że na ostatniej imprezie dało się zauważyć, jak wiele osób zaangażowanych jest w działalność hospicjum i jak wielu podopiecznych korzysta z ich pomocy. Gminną Radę Seniorów najbardziej interesowało to, ile osób starszych korzysta z pomocy GOPS-u w Wiśniowej. Pani kierownik Urszula Topa podała, że w naszej gminie mieszka 1899 mieszkańców w wieku powyżej 60 roku życia (stan na 31.07.2016 r.). W tym jest 1112 kobiet i 787 mężczyzn. Z pośród tych osób w 2015 r. z pomocy GOPS-u skorzystało 87 osób w wieku 60+ na 587 osób, które w ogóle skorzystały z pomocy GOPS-u. Cztery osoby mamy w Domu Pomocy Społecznej. Pani kierownik przedstawiła zasady pobytu i odpłatności w domach pomocy społecznej. Zaznaczyła też, że niektóre osoby kwalifikowałyby się do zakładów opiekuńczo-leczniczych, lecz w takich zakładach nie ma wolnych miejsc. Na przykład miejsca w ZOL-Myślenice są zajęte na kilka lat „do przodu”.
Bernadetta Kowalczyk jako wolontariusza DPS w Drogini podzieliła się swoimi doświadczeniami ze współpracy z osobami starszymi. W ramach „wolnych wniosków” pan Wacław Skiba zaproponował spotkanie prezydium Gminnej Rady Seniorów z prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniowa, w celu wypracowania zasad współpracy na przyszłość. Pani Wałkowska wniosła o powołanie „Klubu Seniora” od 2017 r. oraz o powołanie komórki ds. pozyskania środków unijnych w UG Wiśniowa. Bernadetta Kowalczyk zachęcała wszystkich do włączenia się do wykonywania ozdób choinkowych, z których dochód mógłby być przeznaczony na działalność hospicjum. Na tym obrady zakończono.
Wprowadził ŁJ, 2016-09-20

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.