60-lecie OSP Glichów

W sobotę, 10 września 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Glichowa obchodziła jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13:30 mszą świętą polową koncelebrowaną pod przewodnictwem proboszcza Józefa Czarnego, odprawioną na scenie wielofunkcyjnej obok remizy OSP. Następnie odbyła się oficjalna część strażacka z udziałem wielu pocztów sztandarowych różnych jednostek OSP, w tym kilku z jednostek zaprzyjaźnionych spoza Gminy Wiśniowa. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu narodowego przystąpiono do wręczania orderów i wyróżnień. Złotym znakiem związku OSP został odznaczony druh Ryszard Dudzik. Medalami za zasługi dla pożarnictwa zostali wyróżnieni: złotym: dh Jan Czerwiński, dh Zbigniew Bugaj, srebrnym medalem: dh Michał Topa, brązowym: Andrzej Knapik, Tadeusz Knapik, dh Łukasz Wojtowicz, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich " Glichowianka", w którego imieniu medal odebrała prezes Władysława Knapik. Odznakami „za wysługę lat” zostali wyróżnieni przede wszystkim żyjący jeszcze założyciele jednostki, a to p. Jan Topa i p. Stanisław Czarnota (odznaki „za 60 lat wysługi”) oraz Władysław Leśniak (45 lat) i Józef Szymoniak (55 lat). Statuetkami za pomoc wyświadczoną OSP w Glichowie wyróżniono Wiesława Stalmacha – Wójta Gminy Wiśniowa, Tomasza Susia – Wicestarostę Myślenickiego, Józefa Dudzika – członka Zarządu Powiatu Myślenickiego, księdza Rafała Ryczka i pana Jana Majkę. Odznaczenia wręczali bryg. Sławomir Kaganek – Komendant Powiatowy PSP w Myślenicach i druh Marek Przęczek – zastępca prezesa OP ZOSP RP w Myślenicach.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili senator RP Andrzej Pająk (PiS) i poseł na sejm RP Jarosław Szlachetka (PiS). Po części oficjalnej wszystkich obecnych zaproszono do budynku remizy na poczęstunek, a następnie wszyscy bawili się prawie „do białego rana” na okolicznościowym festynie. Życzymy OSP w Glichowie dalszych długich lat owocnej działalności „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!”.


Wprowadził ŁJ, 2016-09-20

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.