Europejskie przyjaźnie

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i wsparcie różnorodnymi formami doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Jest to program Unii Europejskiej, który promuje zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich, a uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami, współdziałając, wymieniając się informacjami i materiałami edukacyjnymi. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Od roku 2011 w ZPO Lipnik zrealizowano cztery niemieckojęzyczne projekty międzynarodowe. We wrześniu 2014r. grupa 16 chętnych uczniów klas I-III Gimnazjum przystąpiła do kolejnej edycji wielostronnej współpracy edukacyjnej eTwinning realizując projekt „JUMIX”, promujący naukę programowania w języku wizualnym Scratch . Do udziału zaproszono szkoły z Niemiec, Chorwacji, Grecji, Czech oraz Turcji, a koordynatorami i założycielami były panie Elke Tertocha (Waren-Müritz, Niemcy) oraz Małgorzata Janik (Lipnik, Polska). Łącznie w projekcie wzięło udział 112 uczniów i 9 nauczycieli, którzy w grupie międzynarodowej poznawali od podstaw zasady kodowania. Nauka pisania programów to gimnastyka dla umysłu. Dzięki niej każdy wypracowuje umiejętność efektywnego myślenia o sprawach niekoniecznie związanych z informatyką. Celem projektu było nie tylko kodowanie, ale również podjęcie wielokulturowego dialogu przez zespoły realizujące zaplanowane działania, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami za granicą, zmotywowanie uczniów do eksperymentowania z różnymi hipotezami, próbowania samodzielnego rozwiązywania problemu, do nauki języka obcego i uświadomienie , że znajomość języka niemieckiego przydaje się w życiu codziennym.
Na podsumowanie projektu „JUMIX” delegacja uczniów i nauczycieli z Lipnika zaprezentowała rezultaty międzynarodowej współpracy szkół podczas II Festiwalu Projektów Mistrzów Kodowania w Warszawie, który odbywał się 1 czerwca na Stadionie Narodowym. W specjalnej strefie zorganizowano stanowiska, gdzie uczniowie z całej Polski opowiadali o zrealizowanych w ich szkołach działaniach poświęconych kodowaniu oraz przedstawiali rezultaty swojej aktywności.
Więcej o projekcie „JUMIX” można dowiedzieć się na blogu szkolnym: http://blogiceo.nq.pl/kwadrans/etwinning/jumix/
Wyjątkowe podziękowania należą się pani Zofii Hałas, koordynatorce Mistrzów Kodowania z Lipnika oraz pani Urszuli Kucała, wychowawczyni klasy IG za wsparcie, pomoc i zaangażowanie w organizację projektów, które połączyły wiele dziedzin edukacyjnych, a jednocześnie pokazały, jak bardzo one ze sobą są powiązane. Umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku ojczystym i obcym, logicznego myślenia, analizowania i rozwiązywania sytuacji problemowej, a przy tym korzystanie z nowych technologii, poruszanie się w świecie cyfrowym to przestrzeń każdego ucznia i nauczyciela. Dzięki otrzymanemu wsparciu zespołowi eTwinning JUMIX z Lipnika udało się ją bardzo ciekawie zagospodarować.
Serdecznie dziękujemy również uczniom, rodzicom i wszystkim osobom, które cenną radą, swoim czasem, pomysłami zasilają i wzbogacają aktywność edukacyjną, ale też przyczyniają się do lepszego wzajemnego poznania i pozwalają na ciekawe spędzanie czasu w szkole, po lekcjach i poza murami szkolnymi.
Życzymy również wszystkim pięknych, pełnych niezapomnianych wrażeń wakacji.
Zespół JUMIX

Wprowadził ŁJ, 2015-07-07

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.