PODSUMOWANIE PROGRAMU „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0” w Lipniku

Od listopada 2014 r. braliśmy udział w kolejnej już edycji programu „Szkoła z Klasą 2.0” realizowanej przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tegoroczna edycja upłynęła pod hasłem „Czytamy i Odkrywamy”. W realizacji programu działali: Dyrektor szkoły mgr inż. Arkadiusz Skiba, mgr Anna Spytek, która pełniła rolę koordynatora programu, nauczyciele: mgr Urszula Kucała, mgr Teresa Bobowska, mgr Iwona Jasek oraz uczniowie klasy I gimnazjum.
Każdy z nauczycieli realizował wyznaczone zadania, a opisy umieszczał na platformie w swoim profilu uczestnika. Planowanie i realizacja zadań było jednym z wymogów koniecznych do uzyskania Certyfikatu 2.0. Dyrektor szkoły mógł wybrać spośród 11 działań tylko jedno. Zadaniem Dyrektora było przedstawienie propozycji wykorzystania zasobów TIK w szkole oraz wprowadzenie tej propozycji w życie. Ponieważ część uczniów nie posiada w domu komputera i stałego łącza internetowego, dlatego, by rozwijać umiejętność posługiwania się TIK zadanie wybrane przez Dyrektora to „komputery po lekcjach”. Do dnia 12. 12. 2014 r. Dyrektor zaplanował zadania, natomiast do 20. 05. 2015 r. wszystkie podjęte zadania zrealizował. Koordynator programu - Anna Spytek wspierała Zespół 2.0 w nauczaniu z wykorzystaniem TIK, czuwała nad grafikiem pracy, organizowała wydarzenia ogólnoszkolne, monitorowała przebieg działań projektowych w szkole. Na platformie opisała przebieg spotkania otwierającego dla nauczycieli Zespołu 2.0, Debaty szkolnej podczas której został wypracowany Kodeks 2.0 – zasady korzystania z TIK w edukacji, Szkolnego Festiwalu, gdzie zaprezentowane zostały efekty całorocznej pracy – projektów, Kodeksu, zadań i innych prac uczniów i nauczycieli, a także spotkanie podsumowujące program, ewaluacje przebiegu, mocnych i słabych stron. Nauczycielki realizowały swoje zadania, a wymagana była od nich podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem, posiadanie własnego konta lub poczty elektronicznej oraz dostęp do Internetu. W I semestrze musiały zrealizować dwa zadania ze ścieżki Kodeks 2.0, w II natomiast trzy z jednej, wybranej ścieżki zadaniowej: „Projekt edukacyjny”, „Odwrócona lekcja”, „Uczymy innych” oraz „Uczniowskie forum naukowe”.


Zadania nasze zostały zrealizowane i opisane zgodnie z wytycznymi, zamieszczonymi na platformie Szkoły z Klasą 2.0, kontrolowane przez moderatora (p. Hannę Habera) i są podstawą do zaliczenia całego programu, którego uwieńczeniem będzie zdobycie Certyfikatu 2.0 oraz tytuł Szkoła z Klasą 2.0.


Podejmowaliśmy wiele zadań poza naszymi harmonogramami i tak: p. Teresa Bobowska założyła i prowadzi Dyskusyjny Klub Filmowy „Z Lipnika do Hollywood” w ramach którego uczniowie czytają książki, ich recenzje, oglądają filmy i odkrywają różnice pomiędzy sztuką pisarską a twórczością filmową. Korzystają z zasobów Filmoteki Szkolnej, nagrywają własne filmy korzystając z TIK. Zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych ukazuje się szkolna gazetka „Razem”, którą z uczniami redaguje p. Anna Spytek i p. Zofia Hałas. Szkolne wydarzenia skrzętnie zapisywane są na stronicach Kroniki Szkoły prowadzonej przez p. Annę Spytek. Pani Urszula Kucała zapoznaje uczniów i rodziców z nowymi technikami komputerowymi, które potem wykorzystują w swojej pracy na lekcjach i poza nimi. Prócz tego założyła i prowadzi internetową stronę naszej szkoły, na której skrzętnie porządkuje i umieszcza wpisy wszystkich wydarzeń w szkole. Uczniowie gimnazjum inspirują do rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci w przedszkolu poprzez różnego rodzaju zabawy z książką, młodsze pokolenie uczniów rozwija swoje pasje literackie działając w „Klubie Bajkopisarzy”. Nasz kącik medialny w Szkolnej Bibliotece wzbogaca się o prezentacje multimedialne przygotowywane przez uczniów pod okiem p. Iwony Jasek.


Początkiem pracy w programie były Debaty Klasowe, na których tworzony był Kodeks 2.0 czyli zasady korzystania z narzędzi TIK. Koordynatorka programu wyjaśniła uczniom co to jest Kodeks oraz zasady jego tworzenia. Uczniowie potwierdzili, że aby czytać i odkrywać potrzebne są narzędzia TIK. Podczas Debaty Szkolnej zatwierdziliśmy Kodeks 2.0, wypracowany podczas Debat Klasowych oraz rozstrzygnęliśmy problemy – siedem punktów Kodeksu. Kodeks 2.0 został przedstawiony Radzie Pedagogicznej.


Zostały założone blogi: nauczycielski „Oko Lipnika”, którą to stronę odwiedzono już ponad 12. 000 razy oraz dwa blogi uczniowsko – nauczycielskie - „Twój los jest w Twoich rękach” (ponad 9.600 wyświetleń) i „@wadrans” (ponad 5.600 wyświetleń). Czytamy i komentujemy wpisy na ulubionych blogach z całej Polski m. in. „Złotka z Glichowa”, „Internetowy dzienniczek”, „Czytanie nakręca” - blog szkoły podstawowej nr 32 w Gdyni, „Czytelnia Korczakowców”, „Czytaj, odkrywaj i inspiruj swoich uczniów”, „Co w szkolnej trawie TIKa”, „Blog Szkoły z klasą 2.0”, „Blogowanie – pomaganie”, „Nad Nilem” „Żarnowiec i TIK” i wiele innych.
Dziękujemy Dyrektorowi szkoły p. Arkadiuszowi Skibie za to, że podjął udział w programie Szkoła z Klasą 2.0 i wspierał nas ciepłym słowem i serdecznym uśmiechem, zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomocną dłoń w naszych działaniach. Dla nas nagrodą są słowa p. Dyrektora: cyt: „Jestem bardzo zadowolony z pracy wszystkich uczestników programu. Uczestnictwo w nim wymaga wielkiego zaangażowania, czasem nawet poświęcenia czasu wolnego. Jednak osiągnięte efekty, nawiązane relacje pomiędzy uczestnikami projektu, procentują pozytywną energią, która wydaje się być wystarczającą nagrodą. Zadania, które były realizowane w ramach Programu szkoła z klasą 2.0 oceniane są bardzo wysoko. Stwierdzenia typu: „szkoda, że to już koniec\" są najlepszą oceną jaką mogą wystawić uczestnicy projektu.Anna Spytek


Wprowadził ŁJ, 2015-06-15

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.