Konkurs KAPLCZKA 2015

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu pn. KAPLICZKA.
Warunkiem złożenia wniosku jest nawiązanie współpracy właściciela zabytkowej kapliczki tj. parafii, klasztoru, związku wyznaniowego, osoby prywatnej, fundacji, stowarzyszenia z jednostką samorządu terytorialnego, tj. z gminą lub powiatem, na obszarze której znajduje się dany obiekt.

Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2015 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem:http://www.malopolskie.pl/Kultura/Ochrona_zabytkow/

Wprowadził ŁJ, 2015-04-10[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.