IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

16 marca b.r. na Hali Sportowej w Wiśniowej odbył się IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w kategorii klasy IV SP i młodsze. W zawodach uczestniczyło 6 drużyn: po 2 drużyny SP Lipnik i SP Wiśniowa oraz drużyny: SP Kobielnik i SP Węglówka. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” - oto klasyfikacja końcowa:
I miejsce - SP Wiśniowa I
II miejsce – SP Lipnik I
III miejsce – SP Wiśniowa II
IV miejsce – SP Węglówka
V miejsce – SP Lipnik II
VI miejsce – SP Kobielnik

Każda zawodniczka biorąca udział w turnieju otrzymała pamiątkowy medal, puchary dla 3 najlepszych drużyn wręczyli nauczyciele wychowania fizycznego: P. Anna Bubula, P. Konrad Okniński i P. Teofila Górka. Wszystkie mecze były sędziowane przez uczniów Gimnazjum w Lipniku: Konrada Kowala i Jakuba Stalmacha.
Organizatorami Turnieju byli: ZPO w Lipniku, UKS „Andrusy” w Lipniku oraz GOKiS w Wiśniowej. Puchary i medale zakupiono ze środków Gminy Wiśniowa przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zaś napoje i słodycze były sponsorowane przez Spółdzielnię Uczniowską przy ZPO w Lipniku.

Wprowadził ŁJ, 2015-03-18

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.