Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II

Szanowni Państwo!

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ma ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie "Młody Asyż.
Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju". Jest to program edukacyjny adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Proponowany program edukacyjny ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.
Najważniejszymi założeniami edukacyjnym projektu jest promocja wśród ludzi młodych działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie w imię tolerancji i poszanowania ludzkiej godności, podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, czy też poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych.
Każda kolejna edycja kończy się przyznaniem szkole specjalnego certyfikatu \"Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju".

Udział w projekcie jest bezpłatny!
O szczegółach i terminach można przeczytać na stronie:
http://idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/oblicza-dialogu

Zapraszamy do udziału!

--
Z poważaniem,
Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II w Krakowie
ul.Totus Tuus 30
30-610 Kraków
tel. 12 422 03 44
fax 12 619 87 87
http://www.idmjp2.pl/index.php/pl/


Wprowadził ks, 2015-01-26

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.