Dla Ciebie Ojczyzno…

W dniu 17 września br w ZPO w Lipniku miała miejsce niecodzienna uroczystość. Szkoła Podstawowa imienia Partyzantów otrzymała w darze od mieszkańców wioski sztandar, będący symbolem i drogowskazem działań wychowawczych. Dzień przekazania sztandaru został wybrany nieprzypadkowo. Już w czasie II wojny światowej losy szkoły splotły się z losami mieszkańców. Wrzesień 1944 to czas, w którym wioska była świadkiem działań miejscowych partyzantów, wśród których znajdował się późniejszy kierownik szkoły - Józef Wilk. Budynek został zniszczony w czasie pacyfikacji, a następnie dzięki solidarności lokalnego społeczeństwa szybko odbudowany . Nadanie szkole imienia w 1969 roku było potwierdzeniem tych więzi, które postały w latach wojny i zaraz po niej. Jednocześnie nałożyły na szkołę obowiązek pielęgnowania pamięci o czasach wojny – partyzanckich walkach i pacyfikacji. Po siedemdziesięciu latach sztandar otrzymany od społeczeństwa jest dowodem uznania dla podejmowanych przez szkołę działań i jednocześnie wyzwaniem dla kolejnych pokoleń.
Tegoroczne obchody siedemdziesiątej rocznicy walk partyzanckich i pacyfikacji rozpoczęto mszą świętą odprawionej w kościele pw św. Jadwigi w Lipniku. Następnie, po przemarszu w towarzystwie Orkiestry Dętej OSP Lipnik, nastąpiła uroczystość przekazania sztandaru młodzieży. W obecności zgromadzonych gości, władz gminnych, powiatowych i przedstawiciela kuratorium, dyrektor szkoły zaprezentował sztandar i przekazał uczniom, którzy obiecali strzec go i dumnie głosić wartości przez niego reprezentowane. Po oficjalnej uroczystości nastąpiło rozdanie nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Wiśniowa – region z historią”.
Kolejnym punktem programu był montaż artystyczny oparty na autentycznych tekstach, wspomnieniach i wierszach mieszkańców Lipnika. Całości towarzyszyła wzruszająca prezentacja archiwalnych zdjęć z czasów wojny i z powojennej kroniki szkoły. W uroczystości brała udział również drużyna harcerska.
Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego Historia krwią pisana nakręconego przez telewizję internetową iTV przy współudziale uczniów gimnazjum. Ponadto wyeksponowane zostały prace plastyczne wykonane w ramach konkursu oraz archiwalne dokumenty a także wojenne pamiątki zgromadzone w ramach działań projektu finansowanego przez Bank Zachodni WBK - Bank Ambitnej Młodzieży: „Tutaj bije serce mojej ojczyzny”. Dzięki dofinansowaniu powstał również folder szkoły oraz okolicznościowy numer gazetki ”Razem” .
Na zakończenie panie z koła gospodyń wiejskich zaprosiły gości do bufetu na poczęstunek żołnierską grochówką, bigosem i wiejskim chlebem.
Wszystkie działania związane z przygotowaniem uroczystości prezentowane są na blogu http://tutajbijesercemojejojczyzny.blogspot.com/p/konkursy.html
EM, KD
Wprowadził ŁJ, 2014-09-23

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.