Jubileusz 750 lat lokacji Glichowa

Jubileusz 750 lat lokacji Glichowa , Święto Plonów i Święto Kołacza w Glichowie

Tegoroczne glichowskie święto plonów odbyło się jak co roku w dniu 15 sierpnia lecz tym razem było połączone z niecodziennym wydarzeniem, bo obchodami jubileuszu 750 – lecia lokacji Glichowa.
Uroczystości rozpoczęły się mszą polową przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Glichowie. Mszę św. w koncelebrze odprawił ks. kanonik Wiesław Cygan – były, wieloletni proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach, do której należy Glichów. Słowo Boże wygłosił ks. Filip Pajestka – wikariusz parafii w Raciechowicach. W czasie mszy została poświęcona nowo-wybudowana scena wielofunkcyjna i wieniec dożynkowy, który w tym roku przybrał kształt tortu. Nasz wieniec nawiązuje do obchodów jubileuszu wsi. 750 lat Glichowa, to przecież jakby urodziny naszej wioski. Stąd też pomysł na tort. – mówi Helena Topa, pomysłodawczyni kształtu tegorocznego wieńca.
Po mszy św. Sołtys wsi Glichów Jan Topa rozpoczął kolejną część obchodów, serdecznie witając przybyłych gości. Na glichowskie uroczystości przybyli m.in. Senator RP Andrzej Pająk, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego i Dyrektor Urzędu Miasta i Gminy Myślenice Mieczysław Kęsek, Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie Bogdan Laskosz, reprezentanci samorządu powiatowego i gminnego: Starosta Myślenicki Józef Tomal oraz radni powiatowi: Zofia Długopolska i Józef Dudzik, Wójt Gminy Wiśniowa Wiesław Stalmach oraz radni z gminy Wiśniowa, Wójt Gminy Raciechowice Marek Gabzdyl, byli wójtowie gminy Wiśniowa: Bronisław Zębala, Stanisław Lampa i Julian Murzyn, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach Wojciech Murzyn, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Glichowie Andrzej Szatan, poczty sztandarowe sąsiednich jednostek ochotniczych straży pożarnych, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Wiśniowa i wiele innych osobistości. Wśród publiczności nie zabrakło mieszkańców wsi Glichów – obecnych i osób, które się wywodzą z Glichowa, sympatyków i przyjaciół wsi.
W życiu każdego człowieka, każdej społeczności, są chwile, wobec których nie można przejść obojętnie. Momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji, wspomnień i przemyśleń... Okazje tego typu nie zdarzają się co dzień. To wydarzenia niezwykłe, na które czeka się latami i które równie długo wspomina. Tak wyjątkowe wydarzenie przeżywamy dzisiaj my: mieszkańcy Glichowa i nasi przyjaciele. Tą wyjątkową chwilą jest piękny jubileusz 750-lecia wsi Glichów połączony z obchodami święta plonów i święta kołacza – mówił Sołtys Jan Topa.
Następnie, Dyrektor ZPO w Glichowie przedstawił najważniejsze fakty z historii Glichowa.
Senator RP Andrzej Pająk, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak oraz Starosta Myślenicki dokonali uroczystego przecięcia wstęgi odsłaniającej obelisk upamiętniający obchodu uroczystości. Jak mówił Sołtys, pod obeliskiem znajduje się kapsuła czasu. Zawiera ona przedmioty i informacje dla przyszłych pokoleń, takie jak gazety, współczesne zdjęcia mieszkańców wsi, banknoty i monety. W kapsule tej znajduje się również spisana historia Glichowa. Kamień wraz z pamiątkową tablicą ufundowali Jan i Beata Sędzik z Czasławia prowadzący Firmę Skalnik w Glichowie, samą zaś kapsułę wykonał Andrzej Knapik - mieszkaniec Glichowa.
W czasie uroczystości Sołtys wsi wraz z Wójtem Gminy Wiesławem Stalmachem wręczyli pamiątkowe medale wybite specjalnie na pamiątkę jubileuszu. Otrzymali je: najstarsi obywatele Glichowa (Rozalia Wójcik, Maria Glichowska, Zofia Puto, Krystyna Murzyn, Agata Dudzik, Aniela Kubacka, Maria Zięba, Zofia Skiba, Stanisław Czarnota, Jana Topa i Jan Suchowiak), emerytowani nauczyciele ZPO Glichowie (Zofia Muniak, Ludwik Kijak – nauczyciel i kierownik szkoły w latach 60-70 ubiegłego wieku, Maria Kijak, Elżbieta Tokarz, Zofia Dudzik, Wacław Skiba – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w latach 80 i 90 ubiegłego stulecia, nauczyciel matematyki, Anna Jasek – Dyrekt Zespołu Placówek Oświatowych w latach 1993 - 2013, wykładająca głównie biologię i przyrodę, Anna Kuc, Kazimiera Murzyn), zasłużeni dla wsi Glichów i jej mieszkańców: Zofia Węglarska (była mieszkanka tutejszego dworu, córka dziedzica dworu Wiktora Węglarskiego), ksiądz kanonik Wiesław Cygan (długoletni proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach, główny budowniczy glichowskiej kaplicy, niestrudzony nauczyciel i katecheta w ZPO w Glichowie), Ryszard Dudzik (radny Glichowa z 20-letnim stażem, przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa, wieloletni prezesa OSP w Glichowie, obecnie honorowy prezesa tej jednostki, człowiek, dla którego dobro Glichowa i jego mieszkańców zawsze leży na sercu), Kazimierz Knapik (zasłużony członek Zarządu OSP w Glichowie, zawsze gotowy do bezinteresownej pomocy i pracy dla dobra ogółu, główny wykonawca prac związanych z budową sceny wielofunkcyjnej), Ochotnicza Straż Pożarna w Glichowie (za wzorową pracę i gotowość niesienia pomocy dla dobra ogółu), Zespół Placówek Oświatowych w Glichowie (w uznaniu za całokształt pracy grona pedagogicznego i wysoki poziom nauczania wynikający z osiągnięć dzieci i młodzieży opuszczających mury tej placówki), Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Glichowianka” (za aktywną działalność kulturalną na rzecz lokalnej społeczności, pracę na rzecz promocji naszej miejscowości w uroczystościach i konkursach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich).
Ponadto, w uznaniu wybitnych dokonań w działalności na rzecz Glichowa, za wieloletnie wsparcie i bezinteresowne zaangażowanie w sprawy wspólnoty oraz bezcenny wkład w rozwój wsi Glichów Księdzu kanonikowi Ryszardowi Juszczakowi wywodzącemu się z Poznachowic Górnych został wręczony tytuł HONORIS CIVITAS – Honorowego mieszkańca wsi, zasłużonego dla Glichowa.
Prócz wyżej wymienionych odznaczeń, Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Glichowianka” Władysława Knapik wraz z Prezesem Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie Bogdanem Laskoszem uroczyście odznaczyli Orderem Serca - Matkom Wsi członkinie Stowarzyszenia „Glichowianka” (wcześniej KGW Glichów): Marię Skibę, Marię Tokarz, Krystynę Wójcik, Lucynę Czerwińską oraz Urszulę Iszczuk. Order Serca – Matkom Wsi to symbol łączący ze sobą macierzyństwo i piękno kobiecych postaw, to symbol uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, za kształtowanie postaw moralnych, niestrudzoną pracę na rzecz wsi i rodzin wiejskich, za aktywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim oraz umiłowanie Ojczyzny. – powiedziała Władysława Knapik.
Bogaty program artystyczny zaprezentowały panie ze Stowarzyszenia „Glichowianka” wraz z dziećmi ze świetlicy środowiskowej w Glichowie. Nie zabrakło tradycyjnych przyśpiewek i piosenek o Glichowie.
Obchodom Jubileuszu i święta Plonów towarzyszyła wystawa pt. „Mieszkańcy Glichowa na starej fotografii” przygotowana przez mieszkańców Glichowa Beatę Wilk i jej męża Pawła Kotowicza.
Przybyli goście mogli smakować tradycyjne glichowskie kołacze, kapustę z grochem, chleb ze smalcem i inne potrawy przygotowane przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Glichowianka”. Każdy mógł dokonać pamiątkowego wpisu w pamiątkowej księdze założonej w związku z obchodami jubileuszu.
Podsumowując tegoroczne Dożynki, a przede wszystkim obchody jubileuszu 750 – lecia wsi, Sołtys wsi przekazał podziękowania za pomoc w zorganizowaniu imprezy i pracę na rzecz wsi. Do mieszkańców skierował również życzenia: Z okazji święta naszej wsi, a więc i naszego wspólnego święta, życzę nam wszystkim - mieszkańcom Glichowa, byśmy co dzień umieli podążać wspólną drogą, umieli być jednością. Byśmy doceniali dzieła rąk naszych dziadków i wspólnie tworzyli nową historię. By za kolejne 750 lat nasi potomkowie mogli cieszyć się z dzieł naszych rąk, które po sobie zostawimy. – podkreślił Jan Topa.

Organizatorzy: Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 750 lat wsi Glichów, czyli: Sołtys i Rada Sołecka wsi Glichów, OSP Glichów, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Glichowianka”, Stowarzyszenie rozwoju wsi Glichów i okolic, Urząd Gminy Wiśniowa.


Opr. UB
Zdj. Archiwum wsi Glichów – więcej zdjęć niebawem


Wprowadził KT, 2014-08-20

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.