PODZIĘKOWANIA


Szanowni Państwo,

W imieniu własnym, Rady Sołeckiej i Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu, chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim Państwu obecnym w Glichowie w dniu 15 sierpnia br.

Szczególne podziękowania za wsparcie finansowe i dobre rady składam pracownikom Urzędu Gminy w Wiśniowej, z Panem Wójtem Wiesławem Stalmachem oraz Panią Skarbnik Danutą Szynal na czele.

Za bardzo dobrą współpracę dziękuję księdzu proboszczowi Józefowi Czarnemu, za przybycie dziękuję wszystkim zgromadzonym kapłanom, którzy pracowali w naszej parafii oraz są związani z naszą wioską: Księżom: Wiesławowi Cyganowi, Rafałowi Ryczkowi, Januszowi Widurowi, Marcinowi Bajerowi, Księżom rodakom – Pawłowi i Piotrowi Tokarzom oraz księdzu kanonikowi Ryszardowi Juszczakowi, który jest wielkim przyjacielem Glichowa.
Gorące podziękowania kieruję do Was drodzy mieszkańcy, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Glichowianka”, Stowarzyszenia rozwoju wsi Glichów i okolic - dzięki Waszej pracy i trudowi jaki sobie zadaliście, uroczystość ta mogła zostać zorganizowana na tak wysokim poziomie. Dziękuję za wielką pomoc przy budowie sceny wielofunkcyjnej Panom Knapikom: Kazimierzowi, Romanowi, Zbigniewowi, Tadeuszowi i Ryszardowi. Bądźmy dumni, że możemy dzisiaj cieszyć się wspólnie historią Glichowa. Tutaj mamy swoje korzenie. Wielu z Nas wybrało Glichów jako „swoje miejsce na ziemi”. Wszyscy tworzymy społeczność tej wsi i na każdym z nas spoczywa obowiązek dbania o wspólne dobro i przyszłość Glichowa.

Głębokie wyrazy podziękowania kieruję w stronę wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego jubileuszu i wspierali nas w podejmowanych działaniach. Dziękujemy za pomoc materialną i fizyczną, za wypożyczenie sprzętów oraz za trud włożony w poszukiwanie starych pamiątek i fotografii, które posłużyły do przygotowania wystawy fotograficznej pt. „Mieszkańcy Glichowa na starej fotografii”. Wystawa zdjęć znajduje się w budynku OSP w Glichowie lecz w niedługim czasie zostanie przewieziona do Wiejskiego Domu Ludowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia tej wystawy (ustalenie dnia i godziny pod numerem telefonu: 723 376 645) a Pani Beacie Wilk i Jej mężowi Pawłowi Kotowiczowi oraz Panu Grzegorzowi Wojtasikowi bardzo dziękuję za pomoc w jej zorganizowaniu, opracowaniu zdjęć i portretów, a także dobre rady i ciepłe słowa. Jeśli mowa o zdjęciach to nie mogę pominąć Pana Roberta Łoja, któremu dziękuję bardzo za uwiecznianie w kadrze najważniejszych chwil z życia naszej wioski. Dziękuję Krzysztofowi Kubackiemu za dobrą radę i pomoc w organizacji imprezy.

Dziękuję sponsorom, którzy nie szczędzili środków finansowych , swej ofiarności i pracy, by wspomóc organizację jubileuszu naszej miejscowości. Dziękuję Panu Andrzejowi Knapikowi – mieszkańcowi Glichowa, Firmie HANDZ-BUD, szczególnie Panom Łukaszowi i Jarkowi Handzel, Firmie KAL-BUD z Czasławia, szczególnie Panu Sławomirowi Kalembie, dziękuję Panu Stanisławowi Lampie z Lipnika, Bogumiłowi Dudzikowi z Czasławia, Janowi Sędzikowi z Czasławia, Wojciechowi Cienkoszowi z Czasławia, Krzysztofowi Kowalowi z Poznachowic Dolnych, Antoniemu Rapaczowi z Lipnika, Józefowi Lampie z Lipnika oraz Sołectwu Wiśniowa z Panem Sołtysem Józefem Stroniarzem na czele.

Szanowni Państwo! Nasza mała wioska nieustannie dostarcza nam powodów
do dumy. Gości i przejezdnych zachwyca pięknymi krajobrazami niejednokrotnie sprawiając, że nasze społeczeństwo się powiększa o nowych obywateli. Dzięki wsparciu władz Powiatu Myślenickiego nasza wioska może pochwalić się nową drogą, która niewątpliwie wpłynęła na walory naszej małej ojczyzny. Serdeczne podziękowanie należą się władzom Powiatu Myślenickiego. Kieruję je do Pana Starosty Józefa Tomala oraz Pana radnego Józefa Dudzika.

Z okazji święta naszej wsi, a więc i naszego wspólnego święta, życzę wszystkim mieszkańcom Glichowa byśmy co dzień umieli podążać wspólną drogą, umieli być jednością. Byśmy doceniali dzieła rąk naszych dziadków i wspólnie tworzyli nową historię. By za kolejne 750 lat nasi potomkowie mogli cieszyć się z dzieł naszych rąk, które po sobie zostawimy.
Dziękuję bardzo!

Jan Topa
Sołtys wsi Glichów


Wprowadził ŁJ, 2014-08-19

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.