Konkurs Fotograficzny

Szanowni Państwo

Niniejszym mam zaszczyt poinformować Państwa o Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - orgazniację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji o Konkursie na Państwa stronach internetowych tak, aby mogła dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.
Celem konkursu jest:
Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych
Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi
Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów
Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych
Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze
Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
Senior w obiektywie - obejmuje prace, których
autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze
Senior za obiektywem –„Najważniejsze dla mnie jest/są...”
obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora
http://fundacjadworekskorzewski.pl/aktualnosci,40.html#aktualnosci

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostepny na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl
Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku na adres
Fundacja Dworek Skórzewski
ul. Poznańska 6
60-185 Skórzewo
lub e-mail dworekskorzewski@gmail.com

z wyrazami szacunku

Monika Filipowska

kom. 511 068 713
Fundacja Dworek Skórzewki
ul. Poznańska 6
60-185 Skórzewo
www.fundacjadworekskorzewski.pl

Wprowadził KT, 2014-08-11

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.