Drodzy Rodzice!

Informujemy iż wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 na terenie wszystkich placówek oświatowych Gminy Wiśniowa kontynuujemy dożywianie dzieci w formie gorącego posiłku
w szkole.
Od września br. usługa będzie realizowana przez nowego wykonawcę, który będzie obsługiwał catering w naszych szkołach i przedszkolach, tj. SĄSIEDZKA Sp. z o.o. Oferent został wybrany po długotrwałym postępowaniu, które zakończyło się wyborem jedynej i najkorzystniejszej oferty cenowej (najniższa cena). Obecna cena za posiłek wynosi 8,50 zł.
Dla wyłonienia wykonawcy zostały ogłoszone trzy następujące po sobie konkursy: 18 lipca,
1 sierpnia oraz 13 sierpnia br. W związku z małym zainteresowaniem wysłano zaproszenia do składania ofert do lokalnych przedsiębiorców, zajmujących się gastronomią. Informacja była podana także do wiadomości publicznej. Pierwsze dwa konkursy zostały unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Do trzeciego konkursu na 17 wysłanych zaproszeń - odpowiedział jeden Wykonawca, który w terminie do dnia 21 sierpnia br. złożył ofertę.
Z wybranym wykonawcą podpisano umowę na realizację obsługi zadania.
Przypominamy Państwu, że pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przysługuje na wniosek. Pomoc zostaje przyznana po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” prosimy kontaktować się
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniowej. Zapraszamy do składania wniosków i kontaktu z pracownikami GOPS w pokoju nr 5 lub nr 7 w godzinach urzędowania: poniedziałek 8:30 – 16:30 wtorek – piątek 7:30 – 15:30 nr tel.: 12/ 271 40 86


Wprowadził ŁJ, 2019-09-04

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.