Świadczenie „500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej informuję, iż od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Wnioski o świadczenie 500+ będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r.- za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, ePUAP- elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej. Wnioski w wersji papierowej –
od 1 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej (budynek Urzędu Gminy Wiśniowa 441 parter pokój nr 2).
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r.( elektronicznie) jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.Wprowadził ŁJ, 2019-06-24

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.