WNIOSKI O WYPŁATĘ ZASIŁKÓW CELOWYCH OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

W ślad za złożonymi do Wojewody Małopolskiego 21 marca wnioskami w sprawie wypłaty zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej, otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 22640,00 zł na realizację w/w pomocy.

Wprowadził KM, 2019-05-21

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.