OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ ROZRZUTNIKA POZNACHOWICE!

Wójt Gminy Wiśniowa Wiśniowa, 17 maja 2019 r.
32-412 Wiśniowa 441
OGŁOSZENIE
w sprawie sprzedaży rozrzutnika obornika WARFARMA 2,5 tony
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza sprzedaż:
1) ROZRZUTNIKA OBORNIKA
1. Marka – WARFARMA 2,5 tony
2. Typ – N 226/1
3. Rok produkcji – 1995,
4. Cena minimalna – 2 900,00 zł.

Warunki wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub pocztą do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu na dziennik podawczy UG WIŚNIOWA).
2. Oferty złożone po terminie lub poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.
3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100 % cena.
4. Zastrzega się prawo do negocjacji złożonych ofert.
5. Zastrzega się prawo do odwołania i unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.


Wójt Gminy Wiśniowa
Bogumił Pawlak

Wprowadził KM, 2019-05-17

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.