OGŁOSZENIE URZĘDU GMINY WIŚNIOWA

W miesiącu lutym br. (od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.) będą przyjmowane wnioski rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej.

Do wniosków należy dołączyć faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione na zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2018 roku
do dnia 31 stycznia 2019 roku.

UWAGA NOWOŚĆ!

Ponadto wymagane jest zaświadczenie wystawione przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu rolnika w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Druk wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa
lub na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.ug-wisniowa.pl.

Maksymalna wysokość zwrotu to 100,00 zł/ha do użytków rolnych
oraz 30,00 zł za średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wprowadził ŁJ, 2019-01-17

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.