Informacja w sprawie zwołania I Sesji Rady Gminy Wiśniowa.

Gmina Wiśniowa otrzymała Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Wiśniowa.
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Wiśniowa na kadencję 2018-2023 została zwołana na 21 listopada 2018r. o godz. 17.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej.

Porządek obrad I Sesji Rady Gminy Wiśniowa:
1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Wiśniowa.
8. Ślubowanie Wójta Gminy Wiśniowa.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Wiśniowa.

Skład nowej Rady Gminy Wiśniowa:
1. Bugaj Zbigniew
2. Rokosz Teresa
3. Bardel Stanisław
4. Talarek Paweł
5. Habieda Barbara
6. Kowalczyk Roman
7. Malec Katarzyna
8. Orłowska Bożena
9. Zborowska Lucyna
10. Murzyn Stanisław
11. Gaweł – Tokarz Katarzyna
12. Gil -Górka Monika
13. Kaczmarczyk Grzegorz
14. Moryc Urszula
15. Węglarz Teresa

Wprowadził ŁJ, 2018-11-08

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.