SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 roku poz.994) - zwołuję na wniosek Wójta Gminy Wiśniowa XXXVII sesję Rady Gminy Wiśniowa VII Kadencji 2014-2018 na dzień 9 listopada 2018 r. (piątek) godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Wiśniowa.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniowa.
5.Zamknięcie obrad.


Podstawa prawna zwolnienia od pracy:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994)

Wprowadził ŁJ, 2018-11-07

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.