LVII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY ULICY MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ LVII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD LVII SESJI

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/73/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myślenickiego (druk nr 398).
7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania :
- planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2018 roku,
- budżetu Powiatu Myślenickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego za I półrocze 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/344/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 399).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2018 Nr XLVIII/345/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 20 grudnia 2017 r. (druk nr 400).
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
13. Zamknięcie obrad sesji.


Wprowadził NP, 2018-09-21

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.