Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 roku poz.1875) - zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Wiśniowa VII Kadencji 2014-2018 na dzień 22 maja 2018 r. (wtorek) godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy Wiśniowa.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 marca 2018 r.
4. Przyjęcie protokołu z sesji (nadzwyczajnej) z dnia 28 marca 2017 r.
5. Sprawozdanie Wójta z jego pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018,
2) zmiany WPF Gminy Wiśniowa .
7.Interpelacje Radnych.
8. Wystąpienia zaproszonych gości, Sołtysów.
9.Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
10.Wolne wnioski i zakończenie.


Podstawa prawna zwolnienia od pracy:

Art 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

Wprowadził ŁJ, 2018-05-16

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.