INFORMACJA

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że trwają prace nad zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa dla wszystkich miejscowości.
Zakończenie etapu uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przez organy i instytucje opiniujące zaplanowane jest na koniec marca 2018 roku. Wyłożenie miejscowych planów zaplanowano na miesiąc maj 2018 roku. Ostateczny termin wyłożenia jest zależny od treści opinii organów i instytucji, a także od ewentualnego zakończenia (przed wyłożeniem do wglądu miejscowych planów zagospodarowania) procesu legislacyjnego projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany.
O ostatecznym terminie wyłożenia do wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Wiśniowa poinformuje odrębnym ogłoszeniem.

Wprowadził ŁJ, 2018-01-30





[Powrót] [Drukuj]




Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry





Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.