OGŁOSZENIE

Nabór Kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa

Wersja PDF - Link otwiera się w nowym oknie Wersja XML - Link otwiera się w nowym oknie Drukuj

Zgodnie z zapisami, określonymi w Rozdziale 1, § 1, ust. 4 załącznika do Uchwały nr XXVIII/284/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji podaję do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa.

Zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu rewitalizacji Gminy Wiśniowa określa Uchwała nr XXVIII/284/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Kandydatury mieszkańców Gminy Wiśniowa na członków Komitetu Rewitalizacji
(na załączonej deklaracji) będą przyjmowane do 5 lutego 2018 r. do godz. 15.30

- pisemnie w Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 441, 32-412 Wiśniowa (dziennik podawczy)
- elektronicznie na adres poczty elektronicznej: info@ug-wisniowa.pl,

Wójt Gminy Wiśniowa
mgr Wiesław Stalmach

Deklaracja.pdf

Wprowadził ŁJ, 2018-01-26

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.