ZARZĄDZENIE 125/2017

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie: konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej projektu
„Programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 r”.

Zarządzenie 125/2017 z dnia 19.09.2017r.

Wprowadził AK, 2017-09-19

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.