Ogłoszenie o licytacji ustnej na dzierżawę działek

Na podstawie art.35, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działek zgodnie z wykazem nieruchomości z dnia 20 grudnia 2016 r.:
Warunki udziału w przetargu:
- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze.
- umowa zostanie zawarta na okres od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2020 roku.
- licytacja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej dnia 15 maja 2017 roku w sali obrad na parterze o godz. 1100.
- cena wywoławcza za dzierżawę działki nr 2146 w Wiśniowej 2 m2 wynosi 42 zł netto miesięcznie,
- cena wywoławcza za dzierżawę działki nr 3278 w Wiśniowej 2 m2 wynosi 42 zł netto miesięcznie,
- cena wywoławcza za dzierżawę działki nr 672/11 w Lipniku 2 m2wynosi 32 zł netto miesięcznie,
- cena wywoławcza za dzierżawę działki nr 852 w Lipniku 2 m2 wynosi 34 zł netto miesięcznie,
- cena wywoławcza za dzierżawę działki nr 426 w Wierzbanowej 2 m2 wynosi 32 zł netto m-cznie,
- cena wywoławcza za dzierżawę działki nr 239/1 w Glichowie 2 m2 wynosi 34 zł netto miesięcznie,
- cena wywoławcza za dzierżawę działki nr 194/1 w Poznachowicach Dolnych 2 m2 wynosi 36 zł netto miesięcznie,
- licytowane będą osobno wszystkie działki zgodnie z wykazem,
- podczas licytacji obowiązywać będzie co najmniej jedno postąpienie, które ustala się na kwotę 1,00 zł za 2 m2 (cena netto),
- uczestnicy licytacji ustnej będą mogli zgłaszać ustnie kolejne, coraz to wyższe ceny za 2 m2 działki, dopóki trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.
- przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
- okres wypowiedzenia umowy dzierżawy będzie wynosił 1 miesiąc,
- dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniowa pok. 22 tel.12 2714 086 wew. 41.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą ceną netto.
Zastrzega się, możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Wiśniowa
mgr Wiesław Stalmach


Wprowadził ŁJ, 2017-04-10

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.