ZARZĄDZENIE NR 33/2017

z dnia 04 kwietnia 2017 r.
w sprawie : ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.


Na podstawie art. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446 z późn. zm) oraz art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60), zarządzam, co następuje;
§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli/ innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas I  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie : ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.

UCHWAŁA NR XX/212/17 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie : określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.

UCHWAŁA NR XX/214 /17 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie : ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Wprowadził ŁJ, 2017-04-05

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.