Dotacja do wymiany pieca centralnego ogrzewania w 2017 roku

Gmina Wiśniowa informuje, że jest w trakcie pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie środków finansowych do wymiany piecy centralnego ogrzewania w ramach Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2017 roku.
Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:
• demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
• montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
• montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
• montażu nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
• podłączenia do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
• montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.
Zakres kosztów kwalifikowanych, forma i wysokość dofinansowania

1. Podłączenie do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej.
Demontaż starego źródła ciepła.
Koszty podłączenia do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą.
Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.
2. Dla kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę.
Demontaż starego źródła ciepła.
Zakup i montaż nowego źródła ciepła.
Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy –tylko w przypadku kotłów gazowych.
Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.
3. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym.
Demontaż starego źródła ciepła.
Podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej.
Wewnętrzna linia zasilania.

2. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane.

3. Wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników obowiązujących w Funduszu.
Do oceny wniosków stosuje się wyłącznie wskaźniki techniczno-ekologiczne.
Wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego.
Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań:
Modernizacja kotłowni na:
1. kotłownię niskotemperaturową w zależności od mocy:
- niższej od 1 MW do 1 100,- zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1 MW do 1 000,-zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą
techniczną
2. kotłownię kondensacyjną w zależności od mocy:
- niższej od 1MW do 1 300,-zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1MW do 1 200,-zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą
techniczną
3. kotłownię olejową w zależności od mocy:
- niższej od 1MW do 840,-zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1MW do 760,-zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 4700 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą
techniczną
4. podłączenie do m.s.c., w tym geotermii, w zależności od mocy:
- niższej od 1MW do 830,-zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1MW do 750,-zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 8000 zł w przypadku budynków jednorodzinnych
5. ogrzewanie elektryczne w zależności od mocy:
- niższej od 1 MW do 580,- zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1 MW do 530,-zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 3400 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą
techniczną
6. kotłownię na biomasę, w zależności od mocy:
- niższej od 1 MW do 1 150, -zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1MW do 1 050, -zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą
techniczną
7. kotłownię węglową w zależności od mocy:
- niższej od 1MW do 650,-zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1MW do 620,-zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą
techniczną
wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni.
Kotły powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej, co najmniej
o 20%.
W przypadku kotłowni powyżej 100 kW wymagane są kotły kondensacyjne ze względu na energooszczędność i sprawność.

Ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy Wiśniowa /dziennik podawczy/ w dniach
od 27.02.2017 r. do 10.03.201 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty / decyduje data wpływu/.


Ankieta dotycząca wymiany pieca

Uchwała antysmogowa dla Małopolski - prezentacja

Wprowadził ŁJ, 2017-02-27

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.