Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa 4 marca 2017 r. dotyczące rozpoczęcia konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), w dniu 4 marca 2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 4 marca 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r. Podstawowymi formami konsultacji będą:

- zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
- zbieranie uwag ustnych;
- ankiety.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji będzie dostępny od dnia 3 marca 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/gwisniowa/Article/id,240680.html, stronie internetowej Gminy www.ug-wisniowa.pl oraz w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Wiśniowa.

Formularz zgłaszania uwag i ankieta będą dostępne od dnia 4 marca 2017 na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/gwisniowa/Article/id,240680.html, stronie internetowej Gminy www.ug-wisniowa.pl oraz w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Wiśniowa.

Formularz i ankietę będzie można również pobrać w Urzędzie Gminy Wiśniowa, w pokoju 23

Wypełnione formularze i ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej info@ug-wisniowa.pl (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna”, \"Formularz zgłaszania uwag\") lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Wiśniowa w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2017 r.

Składanie uwag ustnych będzie możliwe w pokoju 23 Urzędu Gminy Wiśniowa w godzinach 7.30 do 15.30 w okresie od 4 marca do 27 marca 2017 roku.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

ANKIETA KONSULTACYJNA do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji do 2023 rok

Wprowadził ŁJ, 2017-03-04

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.