Statystyczne Badania Ankietowe w 2017r.


Badania gospodarstw domowych
- Budżety gospodarstw domowych(formularze: BR-01, BR-01a, BR-04), w każdym miesiącu roku kalendarzowego;
- Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych(formularz DS-50), miesiące: styczeń;
- Kondycja gospodarstw domowych(formularz KGD), w pierwszym tygodniu każdego miesiąca roku kalendarzowego;
- Badanie aktywności ekonomicznej ludności(formularze: ZG, ZD), w każdym tygodniu roku kalendarzowego;
- Pracujący na własny rachunek(formularz ZD-R), miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec;
- Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach(formularz PKZ), miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, październik;
- Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych(formularze: SSI-10G, SSI-10I),
miesiące: kwiecień, maj,
- Europejskie badanie warunków życia ludności(formularze: EU-SILC-G, EU-SILC-I), miesiące: kwiecień, maj;
- Kształcenie dorosłych(formularz KD), miesiące: styczeń, luty.

Badania cen
- Ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych– realizowane co miesiąc w celowo dobranych punktach
sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych, bankach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, spółdzielniach
i wspólnotach mieszkaniowych, aptekach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, przedszkolach, żłobkach, zakładach
budowlanych, stacjach benzynowych, jednostkach ubezpieczeniowych i usługowych.
- Ceny w rolnictwie– badanie jest realizowane na formularzu R-CT w każdym miesiącu roku kalendarzowego, na wybranych
targowiskach mieszczących się na terenie województwa małopolskiego.
Badania na granicy
- Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej– badanie jest realizowane na formularzach BRG i BRGp
przez cały rok kalendarzowy, na przejściach granicznych w Chyżnem i Chochołowie.
- Podróże nierezydentów do Polski(formularz PDP) - badanie jest realizowane przez cały rok kalendarzowy, na przejściach
granicznych: Chyżne, Leluchów, Balice oraz w ich otoczeniu.
Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami.
Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można uzyskać w Wydziale
Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie, pod numerem telefonu 12 656 30 32,na stronie internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pllub Urzędu Statystycznego w Krakowie: www.krakow.stat.gov.pl.
Statystyczne Badania Ankietowe w 2017r.
Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej
przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane
są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację
na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.


Badania gospodarstw domowych
- Budżety gospodarstw domowych(formularze: BR-01, BR-01a, BR-04), w każdym miesiącu roku kalendarzowego;
- Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych(formularz DS-50), miesiące: styczeń;
- Kondycja gospodarstw domowych(formularz KGD), w pierwszym tygodniu każdego miesiąca roku kalendarzowego;
- Badanie aktywności ekonomicznej ludności(formularze: ZG, ZD), w każdym tygodniu roku kalendarzowego;
- Pracujący na własny rachunek(formularz ZD-R), miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec;
- Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach(formularz PKZ), miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, październik;
- Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych(formularze: SSI-10G, SSI-10I),
miesiące: kwiecień, maj,
- Europejskie badanie warunków życia ludności(formularze: EU-SILC-G, EU-SILC-I), miesiące: kwiecień, maj;
- Kształcenie dorosłych(formularz KD), miesiące: styczeń, luty.
Badania cen
- Ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych– realizowane co miesiąc w celowo dobranych punktach
sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych, bankach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, spółdzielniach
i wspólnotach mieszkaniowych, aptekach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, przedszkolach, żłobkach, zakładach
budowlanych, stacjach benzynowych, jednostkach ubezpieczeniowych i usługowych.
- Ceny w rolnictwie– badanie jest realizowane na formularzu R-CT w każdym miesiącu roku kalendarzowego, na wybranych
targowiskach mieszczących się na terenie województwa małopolskiego.
Badania na granicy
- Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej– badanie jest realizowane na formularzach BRG i BRGp
przez cały rok kalendarzowy, na przejściach granicznych w Chyżnem i Chochołowie.
- Podróże nierezydentów do Polski(formularz PDP) - badanie jest realizowane przez cały rok kalendarzowy, na przejściach
granicznych: Chyżne, Leluchów, Balice oraz w ich otoczeniu.
Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami.
Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można uzyskać w Wydziale
Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie, pod numerem telefonu 12 656 30 32,na stronie internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pllub Urzędu Statystycznego w Krakowie: www.krakow.stat.gov.pl.
Statystyczne Badania Ankietowe w 2017r.

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej
przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane
są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację
na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.

Wprowadził ŁJ, 2017-01-30

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.