ZMIANY W PODATKU VAT. ODWROTNE OBCIĄŻENIE W USŁUGACH BUDOWLANYCH DLA PODWYKONAWCÓW.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi uregulowaniami roboty budowlane wymienione w zał. nr 14 zostały objęte odwrotnym obciążeniem.


Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem obejmują usługi z działu 41, 42 i 43 PKWiU tj. m.in.:
roboty budowlane zw. ze wznoszeniem budynków (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków),
roboty zw. z fundamentowaniem,
roboty betoniarskie, tynkarskie, malarskie, szklarskie, dot. instalacji stolarki budowlanej,
roboty zw. z wykonywaniem konstrukcji dachowych i pozostałych prac dekarskich,
roboty ogólnobudowlane zw. z budową autostrad, dróg, mostów, tuneli, rurociągów,
roboty zw. z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, zw. z przygotowaniem terenu pod budowę, wznoszenie, demontaż rusztowań,
roboty zw. z wykonywaniem instalacji elektrycznych, cieplnych, wod.-kan., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,

UWAGA!
W odniesieniu do usług budowlanych, zasada odwróconego obciążenia będzie mieć zastosowanie, tylko gdy USŁUGODAWCA świadczy te usługi jako PODWYKONAWCA .

Wprowadził ŁJ, 2017-01-05

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.