OD 1 STYCZNIA 2017 r. NOWE ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi uregulowaniami zostanie ograniczony katalog podatników uprawnionych do stosowania kwartalnych rozliczeń VAT, zwiększy się natomiast liczba podatników zobowiązanych do elektronicznego składania deklaracji VAT. Nowe zasady będą miały zastosowanie od rozliczeń za styczeń 2017 r. a w przypadku VAT-7K od rozliczenia za I kwartał 2017 r.


DEKLARACJE VAT za okresy kwartalne mogą składać oprócz podatników, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń, wyłącznie mali podatnicy w rozumieniu ustawy VAT, jeżeli są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług od co najmniej 12 miesięcy.

DEKLARACJE VAT w formie elektronicznej są zobowiązani składać:
podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE
podatnicy będący dostawcami towarów lub świadczącymi usługi dla których podatnikiem jest nabywca godnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o VAT w brzmieniu od 1.01.2017 r.
podatnicy będący nabywcami o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawą o VAT w brzmieniu od 1.01.2017r., ww. towarów lub usług ,
podatnicy obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE VAT-UE i VAT-27 muszą być składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu określonych transakcji.

Wprowadził ŁJ, 2016-12-30

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.