21 listopada jest „Dniem Pracownika Socjalnego”


W tym roku ten dzień był dla naszego powiatu dniem szczególnym. Dnia 21 listopada 2016 roku Pani Magdalena Dudzik specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej odbierała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie indywidualną nagrodę za wszechstronną działalność na rzecz społeczności lokalnej i wzorową postawę pracownika socjalnego. W tym roku jest to jedyna nagroda na teren województwa małopolskiego.Corocznie w tym dniu przyznawane są nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.


W roku 2016 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 13 nagród pieniężnych, w tym 8 nagród indywidualnych i 5 nagród zespołowych oraz 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 6 listów gratulacyjnych indywidualnych i 4 listy gratulacyjne zespołowe za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W bieżącym roku zgłoszono ogółem 130 wniosków o nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w tym 60 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 70 wniosków w kategorii zespołowej.
Laureatka pracuje w niewielkiej gminie, gdzie praktycznie od podstaw buduje system lokalnego wsparcia. Pani Magdalena organizując wszystkie działania, jednocześnie sama aktywnie uczestniczy w akcjach pomocowych. Wrażliwość, zaangażowanie i empatia towarzyszą jej w codziennej pracy.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie się w budowę domu dla starszego małżeństwa z niepełnosprawną dorosłą córką. Pani Magdalena zainicjowała długofalową akcję pomocy wymienionej rodzinie, angażując w przedsięwzięcie społeczność lokalną, artystów, media i sponsorów. W roku 2014 Pani Magdalena Dudzik prowadziła akcję niesienia pomocy matce samotnie wychowującej trójkę dzieci. Dzięki zaangażowaniu darczyńców, nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Piękne Anioły, rodzina zyskała lepsze warunki mieszkaniowe.
Pani Magdalena swoją postawą przełamuje i przezwycięża trudności, nie licząc na splendor i nagrody. Nie obawia się podejmowania trudnych decyzji oraz ich konsekwencji. Swoją energią i działaniem potrafi zarażać innych. Postawa Pani Magdaleny Dudzik może być wzorem dla pracowników socjalnych w Polsce.
Pamiętajmy, że bezinteresowna pomoc to najlepsza nauka drugiego człowieka, nauka człowieczeństwa. Pomagając, sprawiamy też, że świat, w którym żyjemy, staje się bardziej ludzki, przyjazny. Wierzymy w to, że dobro, które wyślemy, naszą pomoc, nasz czas – kiedyś wróci, zaprocentuje w przyszłości. \"Każdy ma coś, co może dać innym\". Barbara Bush
Link do artykułu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej

Wprowadził ŁJ, 2016-11-24

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.