Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 27 października 2016 r.

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.),
w dniu 27 października 2016 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Wiśniowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wiśniowa

Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 27 października 2016 r. do dnia 28 listopada 2016 r. w formie:

- zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
- zbierania uwag ustnych;
- ankiety.

Projekt uchwały wraz z załącznikami będzie dostępny od dnia 27 października 2016 na stronie podmiotowej Gminy Wiśniowa w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/Download/get/id,1493891.html), stronie internetowej Gminy (Projekt uchwały w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wiśniowa) oraz w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Wiśniowa.

Formularz zgłaszania uwag i ankieta będą dostępne od dnia 27 października 2016 na stronie podmiotowej Gminy Wiśniowa w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/Download/get/id,1493889.html), stronie internetowej Gminy Wiśniowa (Formularz zgłaszania uwag) oraz w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Wiśniowa.

Formularz i ankietę będzie można również pobrać w Urzędzie Gminy Wiśniowa w pokoju
nr 23.

Wypełnione formularze i ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej
info@ug-wisniowa.pl (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna”, \"Formularz zgłaszania uwag\") lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Wiśniowa (32-412 Wiśniowa 441)
w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2016 r.

Składanie uwag ustnych będzie możliwe w każdą środę i czwartek w godzinach od 8.00
do 10.00 w okresie od 27 października do 28 listopada 2016 roku.

ANKIETA KONSULTACYJNA do projektu uchwały
Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Zdegradowane jednostki urbanistyczne na terenie Gminy Wiśniowa
Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Wiśniowa

Wprowadził ŁJ, 2016-10-27

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.