Konsultacje

Konsultacje dotyczące uchwały o wyznaczeniu Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji zgodnie z art. 8 oraz 11 Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.
Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza, iż 27 października 2016 r. rozpoczną się konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Wiśniowa w sprawie wyznaczenia Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2016 r. o Rewitalizacji (Dz.U. 2015.1777) wybranymi formami konsultacji są:
- zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej,
- zbieranie uwag ustnych,
- ankieta.

Konsultacje rozpoczną się w momencie opublikowania projektu uchwały wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa www.ug-wisniowa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiśniowa oraz udostępnienia projektu uchwały wraz z załącznikami w budynku Urzędu Gminy Wiśniowa i będą trwać 30 dni.

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Gminy Wiśniowa zostanie zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Wiśniowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wprowadził ŁJ, 2016-10-19





[Powrót] [Drukuj]




Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry





Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.