OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Wiśniowa
Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 03 października 2016 r. do 28 października 2016 r.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.
UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Wiśniowa adres 32-412 Wiśniowa 441 pokój 23
Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Anny Murzyn w Urzędzie Gminy Wiśniowa , pok. Nr 23 oraz pod numerem telefonu 12 2714096 wew. 38.

Wójt Gminy Wiśniowa

Wprowadził ŁJ, 2016-10-11

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.