VI POWIATOWY KONKURS POETYCKI im. Elżbiety Guśpiel

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
32-432 Pcim 563
tel. 12 274 80 39
gokpcim@op.pl
www.kliszczacy.pl
dyrektor mgr Michał Hodurek

REGULAMIN
VI-go POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO
Im. Elżbiety Guśpiel

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
2. Partnerem Przedsięwzięcia jest Myślenicka Grupa Poetycka „TILIA”
3. Patronem medialnym jest: Gazeta Myślenicka ,portal miasto-info.p. miesięcznik sedno, itv powiatowa telewizja internetowa

CELEM KONKURSU JEST:
1. podkreślenie roli i rangi twórczości poetyckiej w literaturze i życiu, odkrywanie nowych talentów, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów.
2. wyłonienie osób uzdolnionych poetycko,
3. rozwijanie wrażliwości i zdolności literackich
4. promocja ich twórczości oraz upamiętnienie twórczości poetki Elżbiety Guśpiel
5. konkurs skierowany jest do wszystkich twórców bez względu na wiek.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora trzech prac ( dotąd nie publikowanych ) w trzech egzemplarzach. Każdy utwór należy podpisać godłem. Prosimy o wpisanie kategorii wiekowej obok godła. Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zwierającą rozwiązanie godła - imię , nazwisko, adres, wiek, telefon, e-mail. krótki życiorys
7. UWAGA! koniecznie każdy wiersz w trzech egzemplarzach prosimy przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
32-432 Pcim 563

KONIECZNIE Z DOPISKIEM „POWIATOWY KONKURS POETYCKI Im. Elżbiety Guśpiel „

1. Konkurs kierowany jest do wszystkich sympatyków poezji bez względu na wiek.
2. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:
• Dzieci – do 13 r.ż
• Młodzież – od 14 do 18 r.ż
• Dorośli – od 18 r.ż
3. Wiersze oceniać będzie profesjonalne jury.
4. O wynikach konkursu Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni na „Wieczorek Poetycki” na którym będą mieć możliwość zaprezentowania swoich wierszy.


1. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także najlepsze teksty poetyckie, zostaną opublikowane na stroniewww.kliszczacy.pl
2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
3. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 października 2016r.
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
5. Organizator zastrzega sobie prawo druków utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Wprowadził ŁJ, 2016-09-05

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.