ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE PRACĘ

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oferujemy osobom
pozostającym bez pracy pomoc w jej znalezieniu.
Wsparcie skierowane jest do osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostające bez
zatrudnienia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: limanowskiego, myślenickiego,
wadowickiego, oświęcimskiego
Naszym głównym celem jest znalezienie zatrudnienia osobom, które chcą zmienić swoją sytuację
życiową i podjąć pracę.
W ramach otrzymanych środków możemy zaoferować pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji
konkretnej osoby, np.
 pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
 propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
 szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma
stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz.), certyfikat
 staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik
otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc netto)
 pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika
do kontaktu z pracodawcą
Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE. Liczba miejsc ograniczona
Ponadto oferujemy
- osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą
podczas udziału w zajęciach
- osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
- materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć
Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Paweł Imiołek: tel. 531 -409 -528, e-mail: p.imiolek@printstudio.com.pl
Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: m.plaminiak@printstudio.com.pl
WIĘCEJ NA: www.itk.krakow.pl/naprzeciw-zmianom

Wprowadził ŁJ, 2016-08-04

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.