Komunikat KRUS

Informacja dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 r.
Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2016 r. pozostają na tym samym poziomie co w II kw. 2016 r.
W związku tym:
1) w ubezpieczeniu społecznym rolników miesięczna:
• składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu
• podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu
Aktualny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników znajduje się na stronie internetowej KRUS pod adresem http://www.krus.gov.pl/
2) w ubezpieczeniu zdrowotnym miesięczna składkaza każdego podlegającego ubezpieczeniu:
• rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych wynosi1 złza każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych,
• domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej wynosi 129 zł.
Ponadto Kasa informuje, że indywidualnie opłacana składka miesięczna na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi 9% zadeklarowanej podstawy
wymiaru składki.
Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego
wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1850 zł. W związku z tym, w 2016 r. dla rolników prowadzących działy specjale produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie
zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 167 zł (tj. 9% x 1850 zł).
Ustawowy termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach o powierzchni 6 i więcej hektarów
przeliczeniowych oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.
W III kwartale 2016 r. ustawowy termin płatności przypada w niedzielę, 31 lipca 2016 r., zatem zgodnie z mającymi na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zastosowanie
przepisami art. 12 § 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, składki opłacone do dnia 1 sierpnia 2016 r. traktowane są jako opłacone w terminie płatności.
Kasa przypomina, że wypełniając przekaz do zapłaty składek za III kwartał 2016 r.na ubezpieczenie społeczne rolników albo na ubezpieczenie zdrowotne w polu - „Tytułem” należy wpisać odpowiednio
„składki za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” albo „składki za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne” oraz numer UNO lub NKU płatnika składek.
Dodatkowo Kasa przypomina, że w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego, o zmianie tej należy niezwłocznie poinformować właściwą Placówkę Terenową KRUS lub odpowiedni Oddział Regionalny
KRUSprowadzący sprawy z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników lub ubezpieczenia zdrowotnego rolnika opłacającego składki.
1.08.2016r.

Wprowadził ŁJ, 2016-08-02

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.