JAWOR

Informujemy, iż w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych.

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.

Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
Minimalna kwota pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki - 100 000,00 zł.
Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac testowych związanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służących do składania wniosków, poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Planowany termin - pierwsza połowa sierpnia 2016 r.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności:

wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna,

a także wyliczenie:

ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Prosimy aby czas oczekiwania na ogłoszenie naboru wykorzystać na przygotowanie ww. opracowania.

Osoby do kontaktu:

Mariusz Sałęga - tel. 785 855 930
Janusz Sułowski - tel. 785 855 603
Paweł Korczak - tel. 785 855 524
Justyna Jesionek - tel. 785 855 937
Katarzyna Bryzek - tel. 785 855 938
Marcin Madej - tel. 785 855 941
Izabela Radziszewska - tel. 785 855 947
Renata Czerw - tel. 785 851 769
Joanna Dominiak-Paradowska - tel. 785 855 920

Wprowadził ŁJ, 2016-07-28

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.