Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą:
Dostawa nowej przyczepy ciągnikowej do transportu wody pitnej
Przedmiot i zakres zamówienia:
1. Zbiornik o pojemności od 3500 do 4000 litrów z atestem higienicznym stwierdzającym, że zbiornik jest przystosowany do przewozu wody pitnej,
2. Zestaw kołowy jednoosiowy – dwa koła,
3. Przystosowana do podpinania na dolny zaczep,
4. Dyszel malowany,
5. Dolny kran spustowy z zaworem kulowym,
6. Króciec zalewowy z przyłączem W52 na szczycie zbiornika
7. Górny właz Ø 500 mm,
8. Błotniki,
9. Mechanicznie regulowana stopka podporowa,
10. Instalacja elektryczna 12 V,
11. Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego,
12. Hamulec zasadniczy układ jednoobwodowy pneumatyczny,
13. Hamulec ręczny postojowy,
14. Rura przelewowa
15. Świadectwo homologacji umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych z prędkością 25 km/h,
16. Piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA”
17. Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy.
18. Gwarancja 12 miesięcy.

Miejsce termin i sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać do dnia 22 lipca 2016 r. do godziny 13:00 (data wpływu na dziennik podawczy)
2. Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej oraz przez pocztę elektroniczną.
Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto.


Wprowadził ŁJ, 2016-07-13

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.