APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:
1. identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania
2. indywidualne wsparcie pomagające ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia
3. opieka osobistego Doradcy i Mentora Zawodowego
4. warsztaty integracji i rozwoju;
5. szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy;
6. płatne staże -> 3 lub 6-miesięczne;
7. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
8. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

Korzyści dla Uczestników projektu:
• stypendium stażowe podczas stażu u Pracodawcy
• zaświadczenie o ukończeniu stażu
• bezpłatne szkolenia kończące się uzyskaniem uprawnień zawodowych
• opieka osobistego doradcy i mentora zawodowego;
• zwrot kosztów dojazdu
• zdobycie doświadczenia zawodowego

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących osobę na staż:
• bezpłatne przeszkolenie osoby na potrzeby konkretnego Pracodawcy
• możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami
• brak ponoszenia kosztów związanych z odbywanym stażem


W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
- zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
- w wieku od 15 do 29 lat
- bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nieszkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy)
Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby zmotywowane do podjęcia pracy zamieszkujące tereny wiejskie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższych informacji osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu udziela:
Biuro projektu:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków
tel./fax 12 412 13 00, 519-746-920
e-mail: biuro@gdp-krakow.pl

Wprowadził ŁJ, 2016-07-07

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.