O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E


Stosownie do art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Wiśniowa

ogłasza licytację ustną na wynajem lokalu użytkowego na terenie Gminy Wiśniowa z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, z wyłączeniem sprzedaży alkoholu i piwa.

Przeznaczenie terenu:
Tereny usług komercyjnych U2(C).

Przedmiotem najmu jest :
1. Kiosk handlowy nr 656 Rynek Wiśniowa usytuowany na działce nr. 3278 o powierzchni 44 m2,
Warunki udziału w licytacji:
• W licytacji brać mogą udział osoby fizyczne i osoby prawne.
• Umowa będzie zawarta na okres do 3 lat.
• Najemca we własnym zakresie jest zobowiązany do uzyskania wszelkich uzgodnień.
• Licytacja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Wiśniowej dnia 01 sierpnia 2016 roku, sala obrad, o godz. 1100.
• Cena wywoławcza za najem wynosi 19,00 złotych za 1m2 miesięcznie bez mediów.
• Obowiązywać będzie co najmniej jedno postąpienie, które ustala się na kwotę 1,00 złotych za 1m 2 , bez mediów.
• Uczestnicy licytacji ustnej będą mogli zgłaszać ustnie kolejne, coraz to wyższe ceny za 1m 2 powierzchni, w przypadku trzykrotnego wywołania tej samej ceny kończymy licytację.
• Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
• Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Gminy Wiśniowa można dokonywać w dniach 25 – 29 lipca 2016 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
• Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniowa,
pok. 22 tel. (12) 27 14 086 wew. 41

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższa ceną netto za 1m2 powierzchni najmu.
Zastrzega się, możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Wiśniowa, dnia 04 lipca 2016 roku.

Wprowadził ŁJ, 2016-07-06

[Powrót] [Drukuj]
Aktualności
Ogłoszenia i komunikaty

do góry

Copyright © 2007 Urząd Gminy Wiśniowa, wszelkie prawa zastrzeżone.